Pravidla soutěže Velikonoce nás baví

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže velikonoční hry.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech od čtvrtka 14. dubna do neděle 24. dubna 2022.

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je v době od 14. 4. do 18. 4. poslouchat pět soutěžních audií seriálu Velikonoce nás baví - každý den v 8:45 (repríza v 11:00 a 18:00) . Audia budou následně po odvysílání dostupná i v soutěžním článku na webu Rádia Junior

V každém díle se posluchači dozvědí informaci, která je zároveň odpovědí na soutěžní otázku. Soutežní otázku najdou v článku na webu viz odkaz výše. Pod každou otázkou bude na výběr ze tří možných odpovědí. Správná je jen jedna. Po kliknutí na správnou odpověď se zobrazí omalovánka kraslice (po kliknutí na špatnou odpověď se také zobrazí omalovánka, avšak chybná, se kterou nemůže soutěžící vyhrát). Soutěžící musí všech pět soutěžních omalovánek vytisknout a vybarvit dle své fantazie.

Zasílání soutěžních odpovědí:

  • Po odvysílání posledního dílu 18. dubna 2022 musí soutěžící vyfocené vybarvené omalovánky pěti správných kraslic + odpovědi na soutěžní otázky zaslat na email radiojunior@rozhlas.cz s předmětem "Soutěž Velikonoce" a to do 24. dubna 2022 (včetně).
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě odpovědi na soutěžní otázku) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí bude vylosováno pět výherců, kteří získají balíček cen.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny do pátku 29. 4. 2022 v samostatném článku na webu Junioru.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Zasláním obrázků souhlasí zákonný zástupce s jejich bezplatným zveřejněním na webech a sociálních  sítích Českého rozhlasu. Zasláním obrázku zákonný zástupce stvrzuje, že se jedná o dílo vytvořené jím zatupovaným dítětem a neporušuje autorská práva třetích osob.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio