Sexuální zneužívání dětí se nejčastěji odehrává v rodině

16. srpen 2017

Nejen pohlavní styk, ale i masturbace před dítětem, ukazování pornografických materiálů, nucení k dotykům a hlazení, obscénní rozhovory - to vše je v současné době považováno za sexuální zneužívání. Jak poznat, že dítě bylo zneužito? Na co dítě připravit a před čím ho varovat? O tom si v pořadu Atrium ve vysílání Rádia Junior povídala Magdalena Šorelová s psycholožkou Barborou Downes.

Kdy končí mazlení a začíná zneužívání?


Bohužel, dítě nedokáže rozpoznat včas, kdy přechází mazlení ve zneužívání. Je nutné ho upozornit, že ve chvílích, ve kterých se cítí být v rozpacích a nejisté, je nutné se za každou cenu řídit svými vlastními pocity. Pokud mu přijde cokoli zvláštní, neobvyklé nebo dokonce nepříjemné, je nutné se s tím včas svěřit někomu, komu věří. Dítě často může ze začátku prožívat příjemné pocity, za které se později stydí a cítí provinile, proto není schopné o tom s někým hovořit. A navíc - i velmi malé dítě by mělo vědět, že nikdo kromě rodičů a lékařů nemá právo se ho jakkoli dotýkat a nutit ho do situací, ve kterých se necítí dobře.

Nejčastěji je dítě zneužíváno v rodině

Bohužel, nejčastěji je dítě zneužíváno někým, koho dobře zná. Rodinnými příslušníky nebo vedoucími zájmových kroužků. Pokud je dítě zneužíváno rodiči, prarodiči nebo kýmkoli z rodiny, svěřování se bývá nejtěžší. Obvyklá reakce rodiny totiž bývá často odmítavá - čím víc je zneuživatel blízký osobě, které se dítě svěřilo, tím větší je zpochybnění výpovědi ze strany rodiny. Je důležité mít na paměti, že dítě si takové zprávy vymýšlí opravdu ojediněle, je nutné ho vyslechnout a projevit mu důvěru. Samo muselo ujít složitou cestu, než se svěřilo.

Většina zneuživatelů nemá pedofilní sklony, obvykle bývají heterosexuální, zpravidla jsou to jedinci, kteří se ukájí na dítěti, protože je to pro ně snadný sexuální objekt.

Nejdůležitější je sejmutí viny z dítěte

Každé dítě, které prožilo sexuální zneužívání, cítí obrovskou vinu. Myslí si, že ho samo zavinilo a spustilo svým chováním – ať nevinností či provokací. Sexuální zneužití je obrovský útok na vlastní sebeúctu, které má za následek devastační ničení osobnosti.

Jak na svém dítěti poznáme, že mohlo být zneužito? Jaké jsou nejčastější formy sexuálního zneužívání? Co dělat, je-li dítě zneužíváno někým z rodiny? Jaké děti jsou nejčastěji vystavené sexuálnímu riziku?

Na všechny tyto otázky a ještě spoustu dalších uslyšíte odpovědi v rozhovoru s psycholožkou Barborou Downes.

Spustit audio