Co znamená rčení: Jsi zarostlý jako Ezau?

19. duben 2013

Víte, co to znamená být zarostlý jako Ezau?

O Ezauovi se dočtete v bibli. Byl to syn Izáka a Rebeky a měl bratra Jákoba. Ezau měl rád lov a byl od přírody hodně chlupatý. Naproti tomu Jákob byl takový maminčin mazánek. Ačkoliv Ezau a Jákob byli dvojčata, Ezau se narodil dřív.

V dobách, o kterých mluvíme, to hodně znamenalo. Každý prvorozený chlapec, byl v dospělosti něco jako pokračovatelem rodu, k čemuž dostal požehnání od otce. Představte si to jako předávání koruny mezi starým a mladým králem. Tatínek si zavolal prvorozeného syna a tomu jako předal to hlavní slovo v celé rodině.

Jákob byl ale mladší a tak měl trochu smůlu. Přitom o tu pomyslnou korunu stál víc než Ezau, který byl radši v lese na lovu. A tak svého otce i bratra podvedl. Když si tatínek Izák zavolal prvorozeného Ezaua, aby mu požehnal, Jákob přišel místo něho a Izák požehnal jemu.

Asi si říkáte, jak mu to mohlo projít. Jednoduše – Izák byl ve stáří slepý a tak ho Jákob oklamal tím, že si na sebe vzal zvířecí kůže, aby, až se ho otec dotkne, byl po hmatu také chlupatý – zarostlý, jako Ezau. Příběh je to možná složitý, ale závěr je poměrně jednoduchý – Být zarostlý jako Ezau znamená, že už by vás někdo moc rád viděl u kadeřníka.

Tak si to zapište za uši.

Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video