O pořadu Mix

Poslechněte si nálož super písniček.

Mix Rádia Junior vysíláme v různé časy od pondělí do neděle mezi 8:00 a 15:30. 

Historie:
Pod tímto názvem vysíláme od ledna 2018.