Nápovědy: čtvrtek 11. 10.

11. říjen 2012

Pojďte soutěžit s Rádiem Junior. Zapojte se do velké rodinné soutěže Hledejte slova!

I. nápověda: Jak říkáme schránce plžů? Anebo ještě jinak: jak se správně říká domečku, který si s sebou všude nosí hlemýžd? Schránka, o níž je řeč, může mít různé tvary a různé podoby. Když v ní plž není, lidé ji někdy sbírají a vystavují si ji doma na ozdobu nebo si z ní vyrábějí šperky.

II. nápověda: Jak se říká příbytku, který si budují někteří živočichové – například ptáci, savci nebo hmyz? Vytvářejí ho z různých materiálů a také do něj kladou vajíčka. U ptáků můžete tento příbytek najít na stromě a když budete mít štěstí, můžete v něm zahlédnout i malá ptáčátka. Víte, jak se tomuto příbytku říká?

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video