Postup, jak dávat první pomoc

4. květen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Na letišti Václava Havla se konalo pohotovostní cvičení

Když se stane nějaký náhlý zdravotní problém vám nebo někomu ve vašem okolí, je velmi důležité zachovat klid. Pokud bude zapotřebí volat záchranku, musíte zdravotníkům co nejpřesněji popsat situaci. Čím klidnější zůstanete, tím přesnější informaci dostanou záchranáři, a tím účinnější a rychlejší bude odborná pomoc. Pokud zůstanete v klidu a budete postupovat správně, dokud nepřijedou odborníci, může vaše základní pomoc zvětšit šance postiženého až o polovinu.

V mnoha případech jsou to dokonce děti, které znají zásady a postupy první pomoci lépe než dospělí. Jaký je tedy postup? Pokud jste sami, musíte všechno zařídit vy. Pokud je v okolí víc lidí, mohou se úlohy rozdělit. Někdo se postará o postižené/ho a jiný volá odbornou pomoc. Ale ať je to jakkoli, postup je stejný.

1) Zajištění podmínek pro první pomoc – musíte zajistit bezpečí nebo odstranit původ nebezpečí a ohrožení, např. vytáhnout tonoucího z vody.

2) Rychlé vyšetření a sběr informací – rychle musíte zjistit, co s postiženým je, jestli je při vědomí nebo je v bezvědomí, jestli dýchá nebo ne, jestli krvácí, co ho bolí, jak se cítí, jak se mu problém přihodil nebo i jak se jmenuje, abyste dokázali záchranářům všechno co nejpřesněji popsat.

3) Přivolání zdravotnické pomoci. Když si nevíte rady a jste sami, tak než začnete poskytovat první pomoc, nejdřív telefonujte. Zavolejte 155 záchranku nebo 158 policii nebo 150 hasiče anebo číslo 112. Na všech těchto číslech zajistí pomoc, a navíc vám poradí, co přesně máte dělat. To už zachránilo spoustu životů. Také musíte co nepřesněji vysvětlit, kam mají záchranáři přijet.

4) Předání zjištěných informací. Nepřestávejte v poskytování první pomoci, dokud si postiženého nepřevezmou odborníci. Těm přesně popište, co jste o postiženém zjistili, pokud to sám není schopen udělat.

Takže si to shrňme: Zachovat klid, zjistit situaci na místě nehody, zajistit bezpečí pro všechny a základní první pomoc, přivolat odbornou první pomoc a nepřestávat v péči o postiženého, dokud si ho nepřevezmou zdravotníci.

To i všechno ostatní si zapište za uši.

autor: Zora Jandová
Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video