Pravidla soutěže Hajaja živě 2023

10. březen 2023

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech od 27. 3. 2023 do 10. 4. 2023 (s termínem vyhlášení do 12. 4. 2023)

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je si v době konání soutěže poslechnout 7 pohádek z pořadu Hajaja živě – seriál Sedm Přání. Pohádky ve videu i v audiu budou postupně dostupné na této stránce >>

V pohádkách musí soutěžící najít odpovědi na 7 otázek a správně je správně zanést do křížovky, kterou si mohou od 27. 3. 2023 stáhnout zde >>

Soutěžní otázky:

  1. Kdo se v pohádce Rozárka a velké dobrodružství vydal za ptáčkem a rodinu nechal uprostřed džungle?
  2. Jakého prvního dinosaura potkaly děti v pravěku v pohádce Štěpán a dinosauři?
  3. Koho představila máma Šimonovi v pohádce Šimon a mluvící superauto? Vysokého…(doplňte)?
  4. Co Berta šeptem dětem ve školce prozradí v pohádce Superhrdinka Berta?
  5. Jak se jmenuje šimpanzí miminko z pohádky Maruška ošetřovatelkou v zoo?
  6. V pohádce Objevitel Vojta se Vojta dostane do světa… (doplňte).
  7. Do které země se odstěhovala celá rodina v pohádce Vítkova vysněná večeře?

Zasílání soutěžních odpovědí:

  • Tajenku křížovky i všechny správné odpovědi soutěžící uvede do těla mailu a ten s předmětem "Křížovka Hajaja" do 10. 4. 2023 (včetně) zašle na email: radiojunior@rozhlas.cz
  • Do emailu musí soutěžící uvést  taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)
  • Pokud soutěžící obrázky u křížovky vybarví jako omalovánky, může fotografii křížovky zaslat i jako přílohu soutěžního emailu. Na výhru to ale nemá vliv.

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří získají jednu z cen od Rádia Junior:

1) Hlavní cenou je rodinný pobyt pro 4 osoby na dvě noci s polopenzí v hotelu Podlesí a pohádkové vesničce Podlesíčko. Více je zde >> 

2) Knížka z edice Můj první komiks od nakladatelství CrewKids a drobné dárky od Rádia Junior.  

3) Knížka z edice Můj první komiks od nakladatelství CrewKids a drobné dárky od Rádia Junior. 

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny do 12. 4. 2023 ve vysílání Klubu Rádia Junior a v článku na webu Rádia Junior.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video