Pravidla soutěže Kde domov můj

17. říjen 2016

Každý účastník soutěže by si měl pečlivě prostudovat tato pravidla.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Soutěž probíhá na území České republiky v období od 28. 10. do 30. 10. 2016.

Soutěž je určena jednotlivcům i týmům, jejichž součástí musí být alespoň jedna osoba ve věku od 3 do 12 let. Odměna pro vítěze je neměnná a nijak nereflektuje počet osob v týmu. Rozdělení cen v rámci týmu je záležitostí vzájemné dohody mezi jednotlivými členy týmu.

Pravidla a princip hry

Úkolem soutěžícího/soutěžících je odpovědět na 7 otázek, které zazní v seriálu „Kde domov můj“, vysílaném 28. 10. 2016 (poslední díl seriálu je součástí Klubu rádia Junior). Seriál bude možné si poslechnout také zpětně na webových stránkách radiojunior.cz.

Soutěžící musí mít na konci soutěže 7 správných odpovědí.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním správných odpovědí do Českého rozhlasu e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz do neděle 30.10. 2016. Do slosování budou zařazeny jen vzkazy došlé do tohoto data, tedy do 30. 10. 2016. Soutěžní příspěvky, které nesplní výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Vítězem soutěže se stane jeden soutěžící nebo tým, který správně odpověděl na všechny soutěžní otázky a bude vybrán 31. 10. 2016 v odpoledním vysílání Rádia Junior.

Výhra

Česko Junior – otázky a odpovědi, zábavná hra pro zvídavé Čechy od Albi.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v pondělí 31. 10. 2016 v odpoledním vysílání Rádia Junior po 17 hodině.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, dle údajů, které soutěžící zašle Pořadateli ve svém soutěžním příspěvku. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže ve svém soutěžním příspěvku. Soutěžící zapojením do soutěže souhlasí s tím, že veškeré případné zvukové i obrazové záznamy, včetně fotografií, pořízené v průběhu soutěže, smí Pořadatel jakkoliv i v budoucnu použít za účelem vlastní propagace.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.radiojunior.cz.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

V Praze, 17. 10. 2016

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video