Pravidla soutěže S Ušounem pohádkám na stopě

17. prosinec 2014

Chceš se na chvíli stát detektivem, odhalit s Ušounem tajemství pohádek a vyhrát bezva ceny? Tady jsou pravidla soutěže.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Soutěž probíhá na území České republiky v období od 24. 12. 2014 do 30. 12. 2014.

Pravidla a princip hry

Rádio Junior odvysílá před Vánocemi 5 hodinových pořadů s hostem pod názvem Detektivní Vánoce aneb S Ušounem pohádkám na stopě. Každý host pořadu odpoví na jednu otázku, kterou mu položí maskot Rádia Junior Ušoun Rušoun. Úkolem účastníků soutěže je nasbírat všech 5 odpovědí hostů. Pořady vysíláme ve dnech 24. až 28. 12. vždy od 11:00 a v repríze od 17:00 a všechny bude možné po odvysílání dohledat v archivu na webových stránkách Českého rozhlasu.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním správného soutěžního příspěvku do Českého rozhlasu buď e-mailem anebo poštou nejpozději do úterý 30. 12. 2014 do 12:00. Do slosování budou zařazeny jen vzkazy došlé do tohoto data, tedy do 30. 12. 2014 do 12:00.

Soutěžní příspěvky musí obsahovat následující:
- správnou odpověď v podobě 5 odpovědí na 5 otázek, které Ušoun položil hostům
- jméno, příjmení, věk, adresu, e-mail a telefonní číslo soutěžícího
- heslo „Detektivní Vánoce“ v předmětu zprávy/na obálce dopisu

Soutěžní příspěvky lze do soutěže zasílat e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

Soutěžní příspěvky, které nesplní výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Vítězem soutěže se stanou 3 soutěžící, jejichž soutěžní příspěvek vylosuje moderátor odpoledního vysílání 30. 12. ze všech správných odpovědí.

Výhry

- 1. cena: digitální rádio a Velká kniha pohádek
- 2. cena: Česko Junior a Velká kniha pohádek
- 3. cena: Moje první Česko a Velká kniha pohádek

Každý výherce dostane od Rádia Junior ještě překvapení.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v úterý 30. 12. 2014 v odpoledním vysílání Rádia Junior. Výsledky společně se jmény výherců budou zveřejněny také na webových stránkách Rádia Junior www.radiojunior.cz.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, dle údajů, které soutěžící zašle Pořadateli ve svém soutěžním příspěvku. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže ve svém soutěžním příspěvku. Soutěžící zapojením do soutěže souhlasí s tím, že veškeré případné zvukové i obrazové záznamy, včetně fotografií, pořízené v průběhu soutěže, smí Pořadatel jakkoliv i v budoucnu použít za účelem vlastní propagace.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.radiojunior.cz.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

V Praze, 17. 12. 2014

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video