Pravidla soutěže Tvoříme s Juniorem

25. leden 2020

Než začnete malovat a soutěžit, přečtěte si celá pravidla. 

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Soutež není nijak organizována ani podporována společnosti Facebook, která za ni nenese žádnou zodpovědnost a není s ní nijak spojena.

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky. Má více kol, která budou probíhat od 17. 3. 2020 až do odvolání.

Soutěž je určena pro děti do 15 let (včetně). Za dětské posluchače do 15 let, budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“). Soutěžící musí mít adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Čtěte také

Princip soutěže:

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže poslouchat zadaná díla ve vysílání nebo na webu Rádia Junior radiojunior.cz a dle zadaných kritérií k nim vytvořit obrázky.
Jednotilvá kola budou vyhlášena  na webu Rádia Junior a na jeho Facebookovém profilu.   Obrázky pak musí soutěžící vyfotit a zaslat buď na emailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz, nebo vložit přímo jako komentář na Facebook k příspěvku, ve kterém je vyhlášeno dané kolo soutěže.
 
Zasláním nebo zveřejněním obrázku v komentáři souhlasí soutěžící se zveřejněním díla na webu Rádia Junior a na facebookovém profilu Rádia Junior a prohlašuje, že se jedná o jeho autorské dílo, na které má práva, nikoli dílo převzaté, a že se na něj nevztahují práva jiného autora. 
Díla zaslaná emailem mohou zástupci Rádia Junior sami vložit do komentáře na facebooku.

Každý soutěžící může zaslat nejvíce jeden obrázek za jedno dítě.

Zasílání soutěžních obrázků emailem (pokud soutěžící nechce/nemůže využívat Facebook):

  • Každé kolo bude mít stanovený termín, do kterého mohou soutěžící odeslat obrázek na emailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz 
  • Do předmětu emailu je nutné uvést heslo „Tvoříme s Juniorem 1. kolo, 2. kolo... atd.“.
  • Do emailu musí připojit přílohu v jpeg nebo png formátu do velikosti 2 MB. Taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let a výše), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jméno a město bydliště vylosovaných výherců může být zveřejněno na webových stránkách, facebooku a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Ze všech došlých obrázků v daném kole vyberou zástupci Rádia Junior daný počet výherců (bude avizováno ve vyhlášení každého kola). Výherci budou upozorněni emailem, nebo soukromou zprávou na Facebooku.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Vyhlášení výherců proběhne na facebooku Rádia Junior.
Pokud zvítězí soutežící, který obrázek zaslal přes facebook, bude upozorněn na výhru v soukormé zprávě.
Pokud zvítězí soutežící, který zaslal obrázek přes email, bude na výhru upozorněn emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce jakmile to bude k současné situaci možné. Je tedy nutno počítat s určitou (i delší) prodlevou.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video