Pravidla soutěže Ušounův vzkaz

1. prosinec 2014

Chceš s námi hrát a vyluštit, co ti Ušoun vzkazuje? Řekni starším 18 let ze svého týmu, ať si prostudují pravidla.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. 12. 2014 do 16. 12. 2014.

Soutěž je určena pro tým hráčů s minimálním počtem dvou členů. V každém týmu musí být fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice a alespoň jeden člen týmu musí být fyzická osoba ve věku od 3 do 12 let. Odměna pro vítěze je neměnná a nijak nereflektuje počet osob v týmu. Rozdělení cen v rámci týmu je záležitostí vzájemné dohody mezi jednotlivými členy týmu.

Pravidla a princip hry

Cílem je vyluštit správné znění vzkazu.
Vzkaz má 14 slov, která se posluchači budou ve vysílání Rádia Junior dozvídat postupně, v libovolném pořadí, i na přeskáčku.
Každý den posluchači získají jedno slovo i s jeho pořadím ve vzkazu. Slovo vždy zazní kdykoliv v průběhu dopoledního a odpoledního moderovaného bloku. Každý den zazní také ve vysílání Klubu Rádia Junior mezi 19:00 a 20:00, v tomto čase také na Dvojce ČRo. Všechny Kluby Rádia Junior se soutěží Ušounův vzkaz bude možné po odvysílání dohledat v archivu na webových stránkách Českého rozhlasu.
Soutěžící musí poskládat slova ve správném pořadí od slova s jedničkou až po poslední slovo vzkazu s číslem 14.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním správného soutěžního příspěvku včetně znění vzkazu do Českého rozhlasu buď e-mailem anebo poštou nejpozději do úterý 16. 12. 2014. Do slosování budou zařazeny jen vzkazy došlé do tohoto data, tedy do 16. 12. 2014.

Každá osoba může být členem pouze jednoho týmu.

Soutěžní příspěvky musí obsahovat následující:
- správnou odpověď v podobě vyluštěného vzkazu ve správném znění a pořadí slov zaslanou v daném časovém rozmezí určeném pro zasílání správných odpovědí
- jméno, příjmení, věk, adresu, e-mail a telefonní číslo soutěžícího, který je fyzickou osobou starší 18 let
- jméno/a, příjmení a věk všech členů týmuheslo „Ušounův vzkaz“ v předmětu zprávy/na obálce dopisu

Soutěžní příspěvky lze do soutěže zasílat e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

Soutěžní příspěvky, které nesplní výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Vítězem soutěže se stanou 3 (tři) týmy soutěžících, jejichž soutěžní příspěvek bude vylosovaný ze všech správných odpovědí.

Výhry

Výhrou pro každý vítězný tým je balíček obsahující:
- společenskou rodinnou deskovou hru
- plyšovou hračku Ušouna
- plyšové Ušounovy uši

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže budou vyhlášeny ve středu 17. 12. 2014 ve vysílání Klubu Rádia Junior. Výsledky společně se jmény výherců budou zveřejněny také na webových stránkách Rádia Junior www.radiojunior.cz.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, dle údajů, které soutěžící zašle Pořadateli ve svém soutěžním příspěvku. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže ve svém soutěžním příspěvku. Soutěžící zapojením do soutěže souhlasí s tím, že veškeré případné zvukové i obrazové záznamy, včetně fotografií, pořízené v průběhu soutěže, smí Pořadatel jakkoliv i v budoucnu použít za účelem vlastní propagace.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.radiojunior.cz.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

V Praze, 27. 11. 2014

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video