Pravidla vánoční soutěže Pohádková křížovka

8. prosinec 2022

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže vánoční hry.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 (s termínem vyhlášení do 5. 1. 2023)

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je si v době konání soutěže poslouchnout 3 zadané pohádky: 
– Tři oříšky pro Popelku (vysíláme 23. 12. 2022 ve 13:00)
– Šípková Růženka (vysíláme 25. 12. 2022 v 19:00)
– Princezna se zlatou hvězdou na čele (vysíláme 27. 12. 2022 v 13:00)
Pohádky budou po odvysílání dostupné k poslechu i na našem webu >>

V pohádkách musí soutěžící najít odpovědi na 6 otázkek, a podle čísel je správně zanést do křížovky, kterou si mohou stáhnout zde >>

Otázky:

1) Jak se jmenuje princ, do kterého se zamiluje princezna Lada v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele?

2) Co objeví princezna v černé věži v pohádce Šípková Růženka?

3) Kolik let čekali král s královnou v pohádce Šípková Růženka na to, až se jim narodí miminko?

4) Jak se jmenuje brouk, z jehož křídel má princezna Lada šaty v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele?

5) Jak se jmenuje nádoba s popelem, do které macecha Popelce nasypala hrách v pohádce Tři oříšky pro Popelku?

6) Jak se jmenuje látka, ze které má Popelka střevíčky v pohádce Tři oříšky pro Popelku?

Zasílání soutěžních odpovědí:

  • Tajenku křížovky i všechny správné odpovědi soutěžící uvede do těla mailu a ten s předmětem "Pohádková křížovka" do 1. 1. 2023 (včetně) zašle na email: radiojunior@rozhlas.cz
  • Do emailu musí soutěžící uvést  taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)
  • Pokud soutěžící obrázky u křížovky vybarví jako omalovánky, může fotografii křížovky zaslat i jako přílohu soutěžního emailu. Na výhru to ale nemá vliv.

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří získají úžasné meteorologické stanice značky Gogen s animovanou předpovědí počasí, super knížky od nakladatelství Crew a další dárečky od Rádia Junior.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny do 5. 1. 2023 ve vysílání Klubu Rádia Junior a v článku na webu Rádia Junior.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video