Pravidla Vánoční soutěže Rádia Junior

14. prosinec 2017

Chcete soutěžit o digitální rádio, tablet, herní konzoli, deskovou hru Angry Birds a skvělé knížky? Tady jsou pravidla Vánoční soutěže Rádia Junior.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Soutěž probíhá na území České republiky v období od 21. 12. 2017 do 9. 1. 2018.

Pravidla a princip hry

Ve dnech 21. 12. 2017 až 3. 1. 2018 bude na webových stránkách Rádia Junior zveřejněn Vánoční kalendář. Úkolem soutěžících je otevřít si každý den jedno okénko kalendáře s příslušným datem (21. 12. až 3. 1.) a odpovědět na soutěžní otázku, která je obsahem daného okénka. Jako nápověda slouží audio s podtitulem „Vánoce ve světě“, které je rovněž obsahem daného okénka Vánočního kalendáře Rádia Junior.

Soutěžní otázka i s nápovědou zazní v příslušných dnech (21. 12. až 3. 1.) také ve vysílání Rádia Junior, a to vždy v 17:30.

Odpověď na soutěžní otázku si soutěžící zapíše do tabulky, která je k dispozici zde ve formátech pdf a doc. Soutěžící si může podle tohoto vzoru zhotovit i vlastní tabulku.

Soutěž je určena všem posluchačům do 12 let, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.
Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži a s tím, že veškeré případné zvukové i obrazové záznamy, včetně fotografií, pořízené v průběhu soutěže, smí Pořadatel jakkoliv i v budoucnu použít za účelem vlastní propagace, zejména na webových stránkách a sociálních sítích Rádia Junior. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním správně vyplněné tabulky na e-mailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz nejpozději do neděle 7. 1. 2018 do 23:59. Do slosování budou zařazeny jen e-maily došlé do tohoto data, tedy do 7. 1. 2018 do 23:59.
Soutěžní příspěvky musí obsahovat následující:
- správně vyplněnou tabulku, v níž bude 14 řádků označených daty od 21. 12. 2017 do 3. 1. 2018 a v každém řádku odpověď na příslušnou otázku
- jméno, příjmení, věk, adresu, e-mail a telefonní číslo soutěžícího
- heslo „Vánoční soutěž“ v předmětu e-mailu
Soutěžní příspěvky, které nesplní výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Vítězi soutěže se stane 5 soutěžících, jejichž soutěžní příspěvek ze všech správných odpovědí náhodným výběrem určí počítač za přítomností tří členů redakce Rádia Junior. Výherci budou vybíráni vzestupně.

Výhry
1. cena: Digitální rádio
2. cena: Tablet GoGen Maxipes Fík
3. cena: Herní konzole GoGen Maxipes Fík
4. cena: Desková hra Angry Birds (Tactic)
5. cena: Sada 5 knih Miloše Kratochvíla Puntíčkáři, Duchaři, Kouzláci, Bouráci, Klofáci

Vyhlášení vítězů a předání výher

Jména vítězů vyhlásí moderátor odpoledního vysílání Rádia Junior v úterý 9. 1. 2018 v 17:30 hodin. Výsledky společně se jmény výherců budou zveřejněny také na webových stránkách Rádia Junior www.radiojunior.cz.
Výhry budou výherci odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže ve svém soutěžním příspěvku.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.
Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.radiojunior.cz.
Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

V Praze, 20. 12. 2017

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video