Pravidla velikonoční soutěže Pohádkové ozdoby

7. březen 2024

Než se pustíte do soutěžení, přečtěte si pozorně pravidla :-)

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech od 11. 3. 2024 do 2. 4. 2024.

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je si v době konání soutěže poslouchnout 3 zadané pohádky viz níže. Pohádky budou po odvysílání dostupné k poslechu i na našem webu >>

V pohádkách musí soutěžící najít odpovědi na 3 otázky, a ty namalovat do šablon ozdob tvaru vajíčka, které si stáhne zde >>

Otázky:

1) Zvony bez věží cinkat neumějí (od 7. 3.)
Zadání: Namalujte do 1. vajíčka to, co Barborka měla za úkol donést tetičce.

2) O Růžičce a pavím princi (od 8. 3.)
Zadání: Namalujte do 2. vajíčka květiny, které vyrostly za zámkem u potůčku a jsou podle Růžičky stejné jako ona.

3) Želví graffiti aneb Mazlíčci zasahují (od 11. 3.)
Zadání: Namalujte do 3. vajíčka dvě zvířata, která mají za úkol ukrást želvu.

Zasílání výsledků:

  • Fotografii vymalovaných ozdob soutěžící přiloží do přílohy emailu s předmětem "Velikonoční soutěž" a do 2. 4. 2024 (včetně) zašle na email: radiojunior@rozhlas.cz
  • Do emailu musí soutěžící uvést  taktéž své celé jméno a příjmení, věk poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)
  • Zasláním fotografií soutěžící uděluje souhlas s jejich zveřejněním na webech a sociálních sítích Českého rozhlasu.

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí vybereme 3 výherce. Každý získá jednu z následujících cen: 

1. cena: 1x rodinný voucher je platný do 30. 6. 2024 – vstupenka na jednu noc s balíčkem zábavy do Babylonu Liberec, stavebnice Lego, knížky Harry Potter a kámen mudrců od Albatrosu a Rok Ušatého Majka od Euromedia, balíček drobností od Rádia Junior

2. cena: velká hlavová sluchátka HPTM 43P Bluetooth V5.0  GOGEN, knížky Harry Potter a kámen mudrců od Albatrosu a Rok Ušatého Majka od Euromedia, balíček drobností od Rádia Junior

3. cena: velká hlavová sluchátka HPTM 43P Bluetooth V5.0  GOGEN, knížky Harry Potter a kámen mudrců od Albatrosu a Rok Ušatého Majka od Euromedia, balíček drobností od Rádia Junior

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Termín vyhlášení: 4. 4. 2024 v Klubu Rádia Junior po 17:30, jména výherců budou zveřejněna na našem webu 5. 4. 2024.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video