Pravidla velikonoční soutěže s pořadem Trojhoboj

Než se pustíte do soutěžení, přečtěte si pravidla velikonoční soutěže s pořadem Trojhoboj.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech 18. 4. 2019 od 11:00 hodin do 23. 4. 2019 do 12:00 hodin (s termínem vyhlášení výsledků a výherců 24. 4. 2019).

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže poslouchat vysílání Rádia Junior, kde bude od 18. 4. do 22. 4. 2019 vždy každý den v 11:00 a v 16:00 odvysíláno deset dílů pořadu Trojhoboj. V každém díle položí moderátorka jednu soutěžní otázku.

Všechny instrukce a audia jednotlivých dílů soutěže budou po odvysílání rovněž k dispozici na webových stránkách – http://www.radiojunior.cz/trojhoboj

Zasílání soutěžních odpovědí:

  • Po odvysílání každého dílu mohou soutěžící až do 23. 4. 2019 do 12:00 zasílat odpovědi na soutěžní otázku na emailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz 
  • Na každou soutěžní otázku je nutno odpovědět v samostatném emailu (nikoli všechny odpovědi dohromady v jednom emailu) a do předmětu uvést: Hudební soutěž 1-10 (podle čísla daného dílu).
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě odpovědi na soutěžní otázku) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry, o které se soutěží:

Ze správných odpovědí na každou jednotlivou otázku bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru v podobě knihy, nebo audioknihy, nebo deskové hry.

Ze všech došlých správných odpovědí bude navíc vylosován jeden výherce hlavní ceny, kterou jsou vstupenky na koncert Symfonického orchestru ČRo, který proběhne 29. 4. 2019 v pražském Rudolfinu.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Správné odpovědi a výherci budou vyhlášeni 29. 4. 2019 ve vysílání pořadu Klub Rádia Junior (začíná v 19:00).

Výsledky budou k dohledání také na webových stránkách Rádia Junior - http://www.radiojunior.cz/trojhoboj.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

Spustit audio
autor: Redakce Rádia Junior