Víš, kdo je to hamerník?

29. květen 2014

Harmenictví je řemeslo, které je cítit vodou a ohněm zároveň. Šárka nám v tomto díle Zapiš si to za uši vysvětlí, kdo jsou to hamerníci.

Hamerníci jsou řemeslnícíi pracující na hamrech. Že je těch hamrů trochu moc a vy nevíte, co nebo kdo to je? Tak pěkně popořadě. Hamerník byl nejdřív takový kočovný kovář. Někdy se těmto lidem říkalo lesní kováři. To proto, že neměli svou kovárnu ve vsi, ale jezdili s vozíkem po kraji a v něm měli své nářadí. A když bylo někde potřeba jejich práce, tak se zastavili za vsí, tam si udělali milíř – tedy takový kopeček, uvnitř kterého je dřevo a na povrchu je hlína.

V milíři si vyrobili dřevěné uhlí a pak si vyhloubili v zemi jámu, rozdělali oheň a tam začali pracovat. Takový hamerník pracoval se zbytky starého železa a dělal z nich třeba řetězy na uvázání dobytka. No a jak šel čas a jejich práce byla pro lidí stále užitečnější, přestěhovali se tihle lesní kováři k řekám a tam si postavili hamry. To jsou kovárny, ve kterých se zpracovávaly i velké kusy železa, protože tam na to měli hamerníci buchar.

To je takové veliké kladivo, poháněné vodním kolem. Proto se hamerníkům někdy říkalo i vodokováři. A to si ještě představte, že tihle vodokováři neboli hamerníci měli často ještě právo vařit pivo nebo mlít mouku. Celé jejich řemeslo bylo ale hodně závislé na stavu vody v potoce. Když potok vyschl nebo zamrzl, bylo po kování. No, žádný med, tohle staré řemeslo.

Nějaký hamr určitě najdete i ve svém okolí, tak se na něj jděte podívat a pak si to všechno zapište za uši.

Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video