Dítě jako zrcadlo společnosti

22. únor 2016

Není nad přirozenou autoritu, říká psycholožka Barbora Downes. Čím je rodič opravdovější, upřímnější a spravedlivější, tím méně potřebuje moci, síly a vydírání k upevnění své autority.

Děti zkrátka napodobují svět dospělých, a pokud jim přirozenou formou ukážeme, na čem opravdu záleží, a ucítí-li moudrou důslednost, nemívají z respektování autorit žádný problém.

Mezi nejčastější důvody, proč mají dnešní děti problémy s autoritami, patří:

1. V rodině a ani ve společnosti nejsou jasně rozděleny pravomoci, kdo za co odpovídá a hlavně kdo si autoritu zaslouží.

2. Dětem nejsou často vymezeny jejich hranice. Tresty, které se užívají, bývají kruté, anebo se často absolutně míjejí účinkem. Většina dětí žije v neúplných rodinách a narušené rodičovství ztrácí schopnost děti životem vést.

3. Svoji samostatnost děti získávají příliš brzy, a pokud do svého světa nechtějí připustit autority, nepřipustí je.

4. Nepěstuje se úcta ke starší generaci.

5. Pokulhává etická výchova.

6. Vzrůstá počet „falešných autorit“.

V následujícím zvukovém příspěvky si můžete poslechnout psycholožku Barboru Downes, jak ona vidí dnešní děti a jejich problémy s autoritami.

Spustit audio