Jak dítěti vysvětlit, proč má jen jednoho rodiče?

9. říjen 2017

Více jak 50% dnešních dětí vyrůstá v neúplných rodinách. Absence jednoho z rodičů může v dětech vyvolávat pocit nejistoty, méněcennosti nebo nedokonalosti. Mnohdy se děti samy viní za to, že od nich jeden z rodičů odešel. Jak dětem sdělovat smrt, rozchod, rozvod a jak postupovat, když jeden rodič schází? O tom si v pořadu Atrium ve vysílání Rádia Junior povídala Magdalena Šorelová s psycholožkou Barborou Downes.

Dva v jednom

V současné době není výjimkou, že se žena rozhodne pořídit si dítě a do jeho rodného listu vyplní v kolonce otec – NEZNÁMÝ. Zkrátka a dobře si dobrovolně zvolí být „táta i máma“. V takovém případě by měla mít podle psycholožky Barbory Downes na paměti, že dítě potřebuje vidět, jakou roli v rodině zastupuje muž (respektive manžel, otec). Proto by dítěti měla dopřát co nejvíce trávení času v úplných rodinách – např. u prarodičů.

Smrt jednoho z rodičů

Ne každá absence jednoho z rodičů je dobrovolná. Pokud jeden z nich zemře, mělo by dítě prožívat smutek ve stejné době a intenzitě, jakou potřebují i dospělí. Poté mohou nastat dvě protichůdné situace – obrovská touha po náhradě, nebo absolutní odmítání „náhradního rodiče“. V obou případech je nutné rozumět a chápat potřeby dětí, ovšem nenechat si jimi řídit život.

Rozchod a rozvod

Jak dětem oznámit rozvod nebo rozchod? Psycholožka Barbora Downes odpovídá, že upřímně, pravdivě a adekvátně jejich věku. A pokud to jen trochu jde, před dětmi ovládat případnou vzájemnou nevraživost, alergii nebo dokonce nenávist. Dítě má právo na oba rodiče, kdykoli je potřebuje.

Jsem a přitom nejsem

Myslíte si, že žádný z předchozích odstavců se vás netýká? Že žijete v úplné rodině a s dětmi trávíte veškerý volný čas? Zkuste se otestovat. V jednom z posledních amerických výzkumů testovaní rodiče zjistili, že aktivně a smysluplně tráví čas se svými dětmi přibližně 30 minut za týden. V ostatních případech s dětmi sice jsou, ale neustále telefonují, chatují, řeší problémy v práci, dívají se na televizi nebo jsou jinak duchem nepřítomní.

Jak pomoct dítěti, kterému se stýská, pokud jeden z rodičů pracuje dlouhodobě mimo domov? Proč se tolik dětí rodí do neúplných rodin? Jaký vliv na vývoj dítěte může mít absence jednoho z rodičů? Na všechny tyto otázky a ještě spoustu dalších uslyšíte odpovědi v rozhovoru s psycholožkou Barborou Downes.

Spustit audio