Návod ke stavbě lidových staveb ze severočeské oblasti

8. březen 2020

Zabavte nejen svoji hlavu, ale i prsty. Zkuste si vytřihnout a poskládat zajímavá lidová stavení.

Jako obvykle začneme všeobecnými poznámkami a přípravnými pracemi. Lomové čáry, pokud je nařezáváme shora, jsou značeny plnou čarou, která je vně dílu opatřena černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které nařezáváme z rubu vystřihovánky, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-).

Vystřihovánku najdete ke stažení v tomto článku >>

Prořezy jsou kresleny červenou čarou v černém obdélníku a výřezy ploch z dílů jsou vyznačeny červenou úhlopříčkou. Plochy, na které se lepí jiný díl, jsou vymezeny černou čárkovanou čarou a označeny číslem dílu, který sem přilepíte. Rovněž na chlopních jsou uvedena čísla dílů, na které budete chlopně lepit. Pokud je před číslem znaménko . /., lepí se uvedený díl z rubové strany. Ještě před vlastní stavbou slabě naříznete všechny lomové čáry, vyříznete vyznačené plochy a provedete prořezy. Ze zápalek si vyrobíte sloupky podstávky, pavlače a trámky pod pavlačí. Přiříznete je na potřebnou délku (díl 20 - 12 ks, d = 9 mm; díl 21 - 5 ks, d = 15 mm; díl 22 - 7 ks, d = 16 mm) a nabarvíte nahnědo vodovou, temperovou nebo anilínovou barvou. Vyrobené díly si zatím uložíte do pracovní krabičky a použijete podle potřeby v průběhu stavby. 

Vlastní stavbu začneme stavením z Jičínska. Zkompletujete dveře s oknem 2, dvoje další dveře 3, okna 25 (2x), 24, 26, 27 (4x), 28 (3x) a vlepíte do výřezů nebo přilepíte na vyznačená místa dílů 1, 4, 5 a 6, které zatím nebudete vzájemně spojovat. Vytvarujete vstupní průčelí 1, do zvýšené podsíně vlepíte vyrovnávací stupně 7 a nyní už můžete celý díl 1 připojit k zadnímu štítu 4. Na díl 4 napojíte zadní průčelí 5 a obvod stavení uzavřete hlavním štítem 6, u kterého před přilepením zkompletujete část nad pavlačí. Zpracujete komín 13, osadíte na něj komínovou hlavu 14 a celek vlepíte do střechy 12, kterou zkompletujete. U obou štítů stavení vytvarujete a slepíte převis střechy a postupně, od štítu 4 směrem ke štítu 6, osadíte zpracovanou střechu 12. 

Celek zafixujete terénními spojkami 8, 9, 10, 11, které přilepíte na vyznačená místa chlopní obvodových stěn. 

Zpracujete pavlač podélného průčelí z dílů 17 a 18, které vytvarujete, slepíte (díl 17 je o něco kratší než 18) a osadíte do dílu 1. 

Pokračujete dílem 15, u kterého zpracujete zábradlí, podpěrné sloupky a do kterého vsadíte tvarování oblouku pod pavlačí 16. Celek osadíte do štítu 6 a připojíte k vnějšku podélné pavlače 18. 

K dokončení chybí zpracovat úpravu nad dlouhou stranou pavlače - díl 19 - a připojit tento díl k podhledu střechy 12 a ke štítu 6. Stavení z Jičínska je tím dokončeno. Celek lehce zatížíte a necháte dobře proschnout. 

Druhý objekt, hrázděný dům z Děčínska, začnete tím, že si nejprve zpracujete devět oken 42, dvě 50 a přilepíte je na vyznačená místa obvodových stěn 30. Zkompletujete dvoje okna 34, dvoje další 48, dveře 33 a vsadíte do výřezů ploch dílu 30. Z dílů 31 (4x) a 35 (2x) zhotovíte výklenky pro obě dlouhé strany hlavního objektu a pro jeho štít je vytvoříte z dílů 37 (2x) a 32. Hotové výklenky osadíte do výřezů ploch v obvodových stěnách dílu 30, které uzavřete, celek lehce zatížíte a necháte proschnout. Zpracujete střechu 38 (slepíte její okapovou část), z dílů 39, 40 a 41 vyrobíte komín, který do střechy vlepíte, a celek osadíte na již dokončenou část objektu. Na jeho dolní chlopně nyní můžete přilepit tři terénní spojky 43. 

Přístavek začnete obdobně jako hlavní stavení. Do jeho obvodové stěny 45 osadíte dvoje okna 34, další dvoje 42 a dveře 49 a zajistíte pravoúhlost dvěma terénními spojkami 43. Pak osadíte zpracovanou střechu 46 a celek připojíte k hlavnímu objektu do prořezů i k obvodové stěně. 

Poslední prací je spojení obou celků i v úrovni terénu spojkami 47 a 44. Tím jste dokončili i druhou stavbu, hrázděný dům z Děčínska. 

Pokud chcete modely zpevnit, doporučujeme je zevnitř nastříkat nebo natřít bezbarvým lakem. A pak už můžete vybrat příhodné místo v kolejišti a oba objekty začlenit do krajiny. Těm, kteří nepoužívají stavby pro kolejiště, doporučujeme, aby si objekty přilepili na destičku sololitu, překližky nebo balsy. 

Věříme, že jste pracovali přesně a že jste s výsledkem své i naší práce spokojeni. Na shledanou u dalších modelů se těší arch. Richard Vyškovský a ERKOtyp, spol. s r. o. 

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video