Návod ke stavbě špýcharového dvorce z Pošumaví

8. březen 2020

Zabavte nejen svoji hlavu, ale i prsty. Zkuste si vytřihnout a poskládat zajímavá lidová stavení.

Začneme přípravnými pracemi. Lomové čáry značené plnou čarou a označené mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom, budete nařezávat z líce vystřihovánky. Lomové čáry značené čerchovanou čarou (-.-.-), budete nařezávat z rubu tisku. Výřezy ploch z dílů jsou vyznačeny červenou úhlopříčkou.

Vystřihovánku najdete ke stažení v tomto článku >>

Na trámky použijete zápalky - jejich délka a barva jsou uvedeny ve vystřihovánce, hlavní podstřešní trám zpracujete z modelářského hranolu 2 x 2 mm. Trámky si můžete připravit ještě před stavbou - proto uvedeme již teď jejich počet: díl 10 (hranol 2 x 2 mm, 1 ks, délka 63 mm); díl 11 (2 ks, d = 8); díl 12 (2 ks, d= 11); díl 13 (1 ks, d = 8); díl 14 (5 ks, d = 13); díl 15 (7 ks, d = 6); díl 43 (6 ks, d = 6); díl 48 (2 ks, d= 8). 

Stavbu zahájíte zpracováním dveří 16 a deseti oken 47. Dveře 16 a čtyři okna 47 vlepíte do rozloženého dílu 5, dvě okna 47 do rozloženého dílu 6 a zbylá čtyři okna do rozloženého dílu 1. K dílu 2 přilepíte boční stěny 1 a 5 a k celku zadní štítovou stěnu 6. Celek vytvarujete podle dvora 39, zatížíte a necháte proschnout. Čas k tomu potřebný využijete na zpracování střechy. Začnete hlavním štítem 3, který zkompletujete a do něj zalepíte zpracované zábradlí pavlače 4. Ke štítu připojíte zkompletovanou střechu 7. Zpracujete komín 9, osadíte na něj hlavu 50 a zalepíte jej do rozložené střechy 8. Obě střechy (7 a 8) spojíte a celek osadíte postupně na dolní část stavby. Je to nejnáročnější práce celé stavby, lepte proto obezřetně a nespěchejte. Po slepení připojíte stavbu ke dvoru 39, její nároží zafixujte terénními spojkami 32, 33, 34, 35 a nechejte dokonale proschnout pod zátěží. Po proschnutí osadíte trámky: nejprve hlavní 10 pod pavlač, pod střechu pavlače dva trámky 48, pod trám 10 a ke stěně 2 další dva trámky 11, pod trám 10 a ke stěně 5 trámky podpírající hlavní trám 10 a to 2x díl 12 a pod něj trám 13, pod střechu a k dílu 5 trámky 14 (5 ks) a trámky 15 (7 ks). Tím je dokončena hlavní budova a můžete začít se zpracováním brány dvorce. 

K vratům brány 17 přilepíte jejich vnitřní části 19 a 20. Vytvarujete zaklenutí dílu 18 a zalepíte jej do 17, který postupně zkompletujete. Hotovou bránu osadíte na terén dvora 39 a přilepíte k čelní stěně hlavního objektu 2. 

Samostatnou prací je sestavení objektu chlévů. Ke štítu 22 přilepíte boční stěny 21 a 23 a půdorysně objekt dokončíte čtvrtou štítovou stěnou 24. Na stěny osadíte střechu 25 a celý objekt připojíte ke dvoru 39. Terénní spojkou 37 zafixujete přední nároží. K chlévku 26 připojíte střechu 27 a hotový objekt osadíte na dvůr 39, k bráně 17 a stěně 21. Zadní štít objektu chlévů zafixujete terénem sadu 38 a do podstřeší objektu a ke stěně 21 přilepíte šest trámků 43. 

Posledním objektem dvorce je stará stodola. Její stěny 28 sestavíte do obdélníkového půdorysu a na ně osadíte střechu, kterou zpracujete z dílů 29, 30 a 31. Na hřeben střechy osadíte podle návodné kresby hřebenový pruh došků - díl 36. Při lepení jej nastřihnete podle lomů střechy. Stodolu přilepíte k terénu dvora 39, sadu 38 a zadní nároží zafixujete terénní spojkou 40. Zkompletujete plot 41 a branku 42. Plot přilepíte ke dvoru 39 a boku stodoly 28, branku ke stěně hlavního objektu 5. Obdobně zpracujete ohrazení sadu. Zkompletuje díly 44 a 45 a osadíte. Díl 44 na terén sadu 38 a ke stěně chléva 24, díl 45 k terénu 38 a boku stodoly 28. 

Zpracujete žebřík 46 a opěrnou zeď 49. Žebřík osadíte na střechu chlévů 25 a opěrnou zeď připojíte k hlavnímu objektu, díl 1. 

Tím je stavba dokončena. Kdo bude chtít, může si jí zevnitř vystříkat bezbarvým lakem, který ji vyztuží a pak celý objekt i s terénem přilepíte na předem upravenou destičku ze sololitu nebo překližky. Do sadu můžete zasadit stromky pro kolejiště velikosti N. 

Věříme, že jste pracovali přesně a že jste s výsledkem své i naší práce spokojeni. Na shledanou u dalších modelů se těší arch. Richard Vyškovský a ERKOtyp, spol. s r. o. 

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video