Návod ke stavbě Valašského fojtství s roubenou komorou

8. březen 2020

Zabavte nejen svoji hlavu, ale i prsty. Zkuste si vytřihnout a poskládat zajímavá lidová stavení.

Začnete přípravnými pracemi a narýhujete lomové hrany: ty, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny čárkovanou (-----) čarou, ty, které budete nařezávat z rubu vystřihovánky, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny černou úhlopříčkou, prořezy dílů úzkým obdélníčkem s černým okrajem. A nyní můžete začít s vlastní stavbou.

Vystřihovánku najdete ke stažení v tomto článku >>

V plášti objektu 1 nejprve vystřihněte tři otvory pro dveře a prořízněte dlouhou stranu ve třech vyznačených místech. Do přízemí vede hlavní vstup 21, pak zpracujte boční vstup 19 a 20 a rovněž vlepte. Stejně tak do patra vlepte dveře 37, kterými se vchází na pavlač. K dílu 1 přilepte čtvrtou stranu pláště 2 a celý objekt spojte k sobě. Zpracujte část terénu před hlavním vchodem 3 a přilepte na vymezenou plochu základny dílu 1. Ve vytváření terénu pokračujete opěrnou zdí 5 a svahem 4. Tím máte vytvořen terén před fojtstvím a podél jeho delší strany, ve které je hlavní vstup. Budete pokračovat zbylými dvěma stranami tak, že nejprve zpracujete díl 6 a přilepíte k bokům objektu 1 a na vymezené části jeho základny. Pak dotvoříte terén svahem 7 vedle bočního vchodu. 

Nyní vytvarujete a slepíte k sobě vnějšek 8 a vnitřek 9 pavlače. Do proříznutých míst v dílu 1 vsunete bílé chlopně 8 a zevnitř přilepíte k 1. Barevné chlopně dílu 8 vlepte na vyznačená místa na dílech 1 a 2 . Vytvarujete díl 10 a slepíte jen jeho horní zakulacenou část. Ke střeše přilepíte přední štít 11 (přesné nasazení střechy je dáno přehybem), a to ze strany, která má zakulacené rohy. Nyní teprve přilepíte spodek střechy v zakulacených místech k vlastní střeše a štít ke spodní straně střechy. K horní části štítu přilepíte zakulacené části 12 a jeho dolní části konstrukce římsy 13. Přilepením římsy 18 na vyznačená místa na dílech 10 a 13 je přední štít dokončen. Vytvarujete zadní štít 14 a vlepíte jej do dna střechy tak, aby lícoval s vnější hranou. Přehyby střechy štítu budou lícovat s plochou střechy. Teprve nyní střechu "zaklopte", tj. slepte po obvodě a podél přehybů zadního štítu, který dokončíte vlepením jeho spodní části 15. Vlastní budovu fojtství dokončíte "vyzděním" komína (díly 16 a 17) a opěrné zídky 22. Nakonec osadíte krakorce vlastní výroby pod pavlač a střechu. Krakorce si vyrobíte ze zápalek, které nařežete přesně podle potřebné délky: 14 ks dlouhých 6 mm (díl 35) a 19 ks dlouhých 8 mm (díl 36). Obarvěte je nahnědo vodovými barvami. Kratší krakorce vlepíte na vyznačená místa na spodní straně pavlače, delší na vyznačená místa na spodní straně střechy. 

Nyní si prohlédněte to, co jste doposud vytvořili. Vyrostla před vámi stavba fojtství a jeho nejbližšího okolí. Můžete se rozhodnou, zda rozšíříte model o další stavbu - roubenou komoru - nebo zda se rozhodnete pro dva samostatné objekty. 

Roubená komora (díly 23 až 34) může stát zcela samostatně. Proto nejsou na dílu 23 vyznačena místa, kterými se přilepí k dílu 3, pokud by jste se rozhodli mít objekty slepené. 

Lepit začnete vytvarováním jednotlivých dílů pláště 23, 24 a 25. Dříve než je slepíte k sobě, prořízněte v dílu 24 otvor pro dveře, tj. díl 33 a 34. Ty se vlepují do proříznutého místa. Jakmile máte dokončen plášť, přikročíte k lepení střechy, které je obdobné, jako u hlavní budovy. K vytvořenému základnímu dílu střechy 27 přilepíte přední štít 28 a zadní štít 29. Střechu potom "zaklopte". Štíty dokončíte jejich spodními částmi 30 a 31 a dnem zaoblené horní části 32. Tím je roubená komora dokončena. Chcete-li ji spojit s hlavní budovou, použijte ke spojení terén 26, který si předem zpracujete. Pokud bude komora stát samostatně, můžete díl 26 ponechat hned u ní nebo u terénu fojtství. To již záleží na vaší šikovnosti a potřebách. 

Celý model můžete lehce přelakovat bezbarvým lakem. Výborně se pro tyto účely hodí rychleschnoucí matný lak ve spreji. 

Věříme, že jste pracovali přesně a že jste s výsledkem své i naší práce spokojeni. Na shledanou u dalších modelů se těší arch. Richard Vyškovský a ERKOtyp, spol. s r. o. 

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Pusť si video