Plná pravidla soutěže Navrhni téma podcastu Zvídavec

21. září 2022

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 21. 9. 2022 do 2. 10. 2022 a je určena všem dětským posluchačům, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je si do 2. 10. 2022 napsat na email Rádia Junior, nebo do komentáře k soutěžnímu příspěvku na facebooku Rádia Junior. tip na téma pro epizodu podcastu zvídavec. Ten se zabývá zajímavosti ze světa lidí, rostlin, zvířat i věcí.

V článku na webových stránkách Rádia Junior najdou soutěžící celé zadání.

Zasílání výsledků soutěže:

  • Svůj tip, o čem bychom mohli natočit další epizodu podcastu Zvídavec musí soutěžící napsat do do 2. 10. 2022 (včetně)
  • Tip odešle na email radiojunior@rozhlas.cz, nebo jej připíše do komentáře soutěžního facebook příspěvku na profilu Rádia Junior.
  • V případě zasílání emailem je nutné uvést i své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vybraných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Z došlých tipů budou byráni tři výherci.

  • 1. cena: Kniha Podívej se pod obrázek. Otázky a odpovědi od nakladatelství Svojtka&Co + pexeso Zvídavec + balíček merche Rádia Junior

    2. cena: Kniha Proč je v umění tolik nahých lidí? A další zásadní otázky o umění od nakladatelství Euromedia Group + pexeso Zvídavec + balíček merche Rádia Junior

    3. cena: Kniha Moje první encyklopedie Larousse - Kdo co dělá od nakladatelství Mladá fronta + pexeso Zvídavec + balíček merche Rádia Junior

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny do 5. 10. 2022 v článku na webu Rádia Junior.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže a také je oprávněn zveřejnit fotografie a videa zaslané soutěžícím na webech a sociálních sítích Českého rozhlasu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio