Pravidla letní hry Tajemství dědy Vorlíka

5. červenec 2021

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla velké letní hry Tajemství dědy Vorlíka.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 5. 7. 2021 do 5. 9. 2021 (s vysíláním posledního již nesoutěžního dílu a vyhlášením 6. 9. 2021)a je určena všem dětským posluchačům, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je od 5. 7. 2021 do 30. 8. 2021 poslouchat soutěžní seriál Tajemství dědy Vorlíka, který bude dostupný ve vysílání Rádia Junior i ondemand na webu Rádia Junior a to vždy v pondělí v 8:45 (repríza ve vysílání v pondělí v 18:15). Celkem bude devět soutěžních dílů (desátý díl vysílaný 6. 9. 2021 bude závěrečný - již nesoutěžní). V audiu každého dílu se soutěžící dozví název jedné součástky do lodní turbíny Matyldy.

V článku na webových stránkách Rádia Junior najde soutěžící ve stejnou dobu nejen audio dílu a všechny instrukce, ale také soubor ke stažení. Soubor obsahuje grafickou podobu dané součástky, kterou si musí soutěžící vytřihnout, popsat správným názvem součástky a uschovat.

Zasílání soutěžních odpovědí:

Po odvysílání posledního soutěžního dílu 30. 8. 2021, v jehož článku na webu se soutěžící dozví, které získané součástky do turbíny patří a které ne, soutěžící turbínu slepí dle návodu v článku a vyfotí tak, aby byly všechny součástky dobře patrné a:

  • Fotografii ve formátu jpeg, nebo png ve velikosti do 3 MB, zašle na adresu radiojunior@rozhlas.cz s předmětem "Tajemství dědy Vorlíka" a to do 5. 9. 2021 do 12:00.
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě fotografie) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí bude vylosováno 5 výherců.

  • 1. cena: digitální DAB+ rádio, rodinný poukaz do aquaparku Babylon v Liberci s ubytováním, rodinná vstupenka do centra iQLANDIA v Liberci
  • 2. cena: rodinná vstupenka do centra iQLANDIA v Liberci, rodinná vstupenka do planetária v Liberci, společenská hra
  • 3. cena: rodinná vstupenka do centra iQLANDIA v Liberci, společenská hra
  • 4. cena: společenská hra, knížka od vydavatelství Albatros
  • 5. cena: společenská hra, knížka od vydavatelství Albatros

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny 6. 9. 2021 v článku na webu Rádia Junior i ve vysílání.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvede

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio