Pravidla soutěže Prapodivné Vánoce na Rádiu Junior

3. prosinec 2020

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže vánoční hry.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 (s termínem vyhlášení 5. 9. 2020)

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže poslouchat osm soutěžních audií - každý den kromě víkendu v 10:00 (repríza v 17:00). Audia budou následně dostupná i na webu Rádia Junior. V každém díle se posluchači dozví soutěžní otázku. Odpověď musí doplnit do doplňovačky, kterou si stáhnout na webu Rádia Junior viz odkaz výše. Odpovědi do doplňovačky nejdou popořadě, dle pořadí dílů, ale náhodně. Soutěžící tedy musí poznat, kam dané slovo pasuje. Do doplňovačky patří pouze šest odpovědí z osmi. Dvě tedy zůstanou navíc. Všech osm odpovědí a výsledné slovo, které se složí v tajence, zašlou soutěžící jako správnou odpověď na soutěž.

Zasílání soutěžních odpovědí:

  • Po odvysílání posledního dílu 1. 1. 2021 musí soutěžící vše zaslat na adresu radiojunior@rozhlas.cz s předmětem "Prapodivné Vánoce" a to do 4. 1. 2021 do 24:00.
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě odpovědi na soutěžní otázku) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí bude vylosováno 5 výherců, kteří získají balíček cen.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny 5. 1. 2021 v Klubu Rádia Junior (začíná v 19:00) a 6. 1. 2021 v článku na webu Rádia Junior.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Více o tématu

Pusť si video