Pravidla soutěže Bláznivé Velikonoce na Rádiu Junior

28. březen 2021

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže velikonoční hry.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech od pondělí 29. března do pondělí 12. dubna 2021 (s termínem vyhlášení13. dubna 2021)

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže poslouchat osm soutěžních audií - každý den kromě v 7:40 (repríza v 18:10) . Audia budou následně dostupná i v soutěžním článku na webu Rádia Junior. V každém díle se posluchači dozvíí nápovědy k uhodnutí soutěžního slova. Každé slovo bude mít své číslo. elkem jich bude osm. Podle čísel soutěžící doplní vyluštěná slova do dopisu s vyprávěním, který se v článku s audii objeví na webu 5. dubna 2021 po 11:00. Tím získá popis nadpřirozené postavičky Klotyldy, kterou musí dle pokynů uvedených v dopise namalovat.

Zasílání soutěžních odpovědí:

  • Po odvysílání posledního dílu 5. dubna 2021 musí soutěžící vyluštěná slova i vlastnoruční obrázek zaslat na email radiojunior@rozhlas.cz s předmětem "Bláznivé Velikonnoce" a to do 12. dubna 2021 do 12:00.
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě odpovědi na soutěžní otázku) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí bude vylosováno pět výherců, kteří záskají výhru.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny 13. dubna 2021 v Klubu Rádia Junior (začíná v 19:00) a 14. dubna 2021 v článku na webu Rádia Junior.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Zasláním obrázků souhlasí zákonný zástupce s jejich bezplatným zveřejněním na webech a sociálních  sítích Českého rozhlasu. Zasláním obrázku zákonný zástupce stvrzuje, že se jedná o dílo vytvořené jím zatupovaným dítětem a neporušuje autorská práva třetích osob.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Více o tématu

Pusť si video