Pravidla vánoční soutěže Cesta ochránců vesmíru

Než se vydáte na dobrodružnou cestu za kódem štěstí, přečtěte si její pravidla.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech 23. 12. 2019 od 10:00 hodin do 5. 1. 2020 do 24:00 hodin (s termínem vyhlášení výsledků a výherců 6. 1. 2020).

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže poslouchat vysílání Rádia Junior, kde bude od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 vždy každý den v 10:00 a 17:00 odvysíláno deset soutěžních dílů pořadu Cesta ochránců vesmíru. V každém díle se soutěžící dozvědí jednu soutěžní otázku. Jejich úkolem je uhádnout název artefaktu, který v daném díle hrdinové hledali. Název artefaktu děti doplní do speciální šifrovací tabulky, která je ke stažení na webových stránkách Rádia Junior. Na konci jim vyjde tajenka – Kód ke Štěstí. 
Ten pak musí pak po odvysílání posledního dílu soutěžící odeslat emailem. Více viz níže.

Všechny instrukce a audia jednotlivých dílů soutěže budou po odvysílání rovněž k dispozici na webových stránkách Rádia Junior.

Zasílání soutěžních odpovědí:

  • Po odvysílání posledního dílu, který bude odvysílán 3. 1. 2020 mohou soutěžící až do 5. 1. 2020 do 24:00 zasílat správnou odpověď - Kód ke Štěstí na emailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz 
  • Do předmětu emailu je nutné uvést heslo „Cesta ochránců vesmíru“.
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě odpovědi na soutěžní otázku) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Ze všech správných došlých odpovědí budou vylosováni čtyři výherci, kteří obdrží pěkné ceny.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Správné odpovědi a výherci budou vyhlášeni 6. 1. 2020 ve vysílání Rádia Junior.

Výsledky budou k dohledání také na webových stránkách Rádia Junior.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

Spustit audio
autor: Redakce Rádia Junior