Pravidla vánoční soutěže Mixákova pomsta

22. prosinec 2021

Než se pustíte do soutěžení, přečtěte si oficiální pravidla.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 23. 12. 2021 do 4. 1. 2022 do 12:00 (s vyhlášením 4. 1. 2022 po 19:00) a je určena všem dětským posluchačům, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je od 23. 12. 2021 poslouchat soutěžní seriál Tajemství dědy Vorlíka, který bude dostupný ve vysílání Rádia Junior i ondemand na webu Rádia Junior a to každý den kromě víkendu do 31. 12. 2021 v 10:00 (repríza ve vysílání v pondělí v 17:00). Celkem bude sedm soutěžních dílů. V audiu každého dílu se soutěžící dozví jedno heslo, které hlavní hrdina příběhu (i soutěžící) musí zadat do tzv. silového pole (viz níže).

V článku na webových stránkách Rádia Junior najde soutěžící ve stejnou dobu nejen audio dílu a všechny instrukce, ale také soubor ke stažení. Soubor obsahuje grafickou podobu silového pole s mnoha hesly, které brání vstupu do studia. Tento obrázek si musí soutěžící vytisknout a pak v něm postupné dle správného pořadí (podlejednotlivých dílů seriálu) pospojovat získaná správná hesla. Tím zadá kód a silové pole "zmizí"

Zasílání soutěžních odpovědí:

Po odvysílání posledního soutěžního dílu 31. 12. 2021 soutěžící vyfotí obrázek silového pole s propojenými hesly:

  • fotografii ve formátu jpeg, nebo png ve velikosti do 3 MB, zašle na adresu radiojunior@rozhlas.cz s předmětem "Mixákova pomsta a to do 4. 1. 2022 do 12:00.
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě fotografie) taktéž všechna hesla v textové podobě ve správném pořadí, své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry:

Ze správných odpovědí bude vylosováno 5 výherců.

  1. místo – digitální DAB+ rádio, společenská hra Farao – Tajemství prastaré hrobky od Dino, komiksový balíček od vydavatelství CREW
  2. místo - digitální DAB+ rádio, společenská hra 5 sekund od Trefl, knížka Vánoční prasátko od nakladatelství Albatros
  3. místo - digitální DAB+ rádio), sada 4 logických her Les od Deny, komiks Minecraft of vydavatelství CREW
  4. místo - digitální DAB+ rádio, knížka Rajčatová žába a modrý drak – Nejbarevnější zvířata naší planety
  5. místo - digitální DAB+ rádio, knížka Deník malého poseroutky: Velká šance od vydavatelství Albatros

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny 4. 1. 2022 v článku na webu Rádia Junior i ve vysílání Klubu Rádia Junior (19:00–20:00)

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvede

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video