Test

30. červen 2020

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže prázdninové hry.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. 7. 2020 do 1. 9. 2020 (s termínem vyhlášení 2. 9. 2020) a je určena všem dětským posluchačům, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže sledovat devět soutěžních videí. Nové video se objeví vždy ve středu v 8:00 na webu Rádia Junior a Youtube kanále Rádia Junior. Na šifry ukázané ve videu, musí soutěžící rozluštit dané slovo a vepsat ho do tabulky v magickém receptu. Tajenka tabulky je tzv. magická formule, kterou soutěžící zašlou jako správnou odpověď na soutěž.

Všechny instrukce, odkazy na videa a článek s magickým receptem ke stažení budou průběžně dostupné dostupné na  webových stránkách junior.rozhlas.cz/expedice-junior-za-kouzelnym-lektvarem-8236089

Zasílání soutěžních odpovědí:

Po odvysílání posledního dílu 26. 8. 2020 mohou soutěžící magickou formuli zaslat na adresu radiojunior@rozhlas.cz s předmětem "Expedice Junior" a to do do 1. 8. 2020 do 8:00.

Výběr vítězů a výhry, o které se soutěží:

Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců. Všech 10 vylosobaných získá DAB+ digitální rádio, krásné knížky a balíček dárků. Jeden z nich navíc vyhraje soukromou návštěvu Rádia Junior.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny 2. 9. 2020 v článku na webu Rádia Junior.

Výherci budou následně kontaktováni na e-mailové adrese, ze které poslatli odpověď.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno, příjmení a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává u soutěží ve vysílání jméno a příjmení, datum narození, adresu a telefon soutěžícího během soutěže a jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence, u výherců soutěže. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je souhlas soutěžícího s pravidly soutěže daný ústně a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.

Pro účast v soutěži Expedice Junior: Za kouzelným lektvarem je nutné:

Do soutěžního webového formuláře zadat celé jméno a příjmení, město bydliště, věk a emailovou adresu. Celá jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Věk a emailová adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video