Lovte žbluňky a vyhrajte pračku!

3. listopad 2014

Vytvořte tým a zapojte se do soutěže o pračku! Žbluňk aneb Vodnická lednová soutěž probíhá od 7. 1. do 28. 1. 2013.

Co je vaším úkolem?
Sestavte si tým, ve kterém je minimálně jedno dítě do 15 let a jeden dospělý nad 18 let. Dejte si jednoslovnou přezdívku a zaregistrujte se na e-mailu radiojunior@rozhlas.cz.

Poslouchejte vysílání Rádia Junior na Dvojce Českého rozhlasu i internetové vysílání Rádia Junior, luštěte otázky na webu týkající se Tatrmanů a sbírejte tak žbluňky.

Téma soutěže:
Vodníci a voda v jakékoli souvislosti, podobě či skupenství.

Pračka AWS 63213

Ceny:
Týdenní
– CD „Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb Vyprávění kapra Jakuba“ + kniha „Putování vodníků od rybníka k rybníku“ + prohlídka budovy ČRo a účast ve vysílání Rádia Junior.
Tato cena se bude losovat 14. 1. a 21. 1. Do losování budou zařazeny všechny týmy zaregistrované do 16:00 hodin uvedených termínů. Týdenní cena bude k převzetí po domluvě během čtyř týdnů následujících po losování.
Hlavní – nejnovější model tzv. slim pračky Whirlpool AWS 63213 + CD + kniha (viz výše uvedené tituly) + prohlídka budovy ČRo a účast ve vysílání Rádia Junior. Tato cena se bude losovat ze soutěžních týmů, které dosáhly minimálně 60 žbluňků.
Hlavní cena bude k převzetí po domluvě během února 2013.

Putování vodníků od rybníka k rybníku

Pravidla: Soutěžící musí vytvořit tým, ve kterém bude alespoň jedno dítě mladší 15 let a alespoň jeden člen bude starší 18 let (kvůli převzetí ceny). Maximální počet členů jednoho týmu činí 5 osob.
Do slosování o hlavní cenu bude zařazen každý soutěžní tým, který dosáhne minimálně 60 žbluňků ze 100 možných.
Vítěz bude vylosován a vyhlášen ve vysílání Rádia Junior 28. 1. 2013.
V závěru soutěže (28. 1. 2013 ve 12:00) čeká na soutěžní tým/y s nejvyšším počtem žbluňků překvapení. Soutěžní tým/y zároveň dostane/dostanou čestnou vstupenku na Velkou červnovou dortovou bitvu Rádia Junior.
V pondělí 14. 1. a 21. 1. bude ze všech do té doby zúčastněných týmů vylosován vítěz týdenní ceny.

Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb Vyprávění kapra Jakuba 2. díl

Kdy přesně soutěž probíhá?
Od 7. 1. do 25. 1. 2013 ve vysílání a od 7. 1. do 28. 1. 2013 do 12:00 na webových stránkách Rádia Junior bude možné odpovídat na soutěžní otázky a lovit tím tzv. žbluňky.

Kde najdu soutěžní otázky:
Na webu Rádia Junior se otázky týkají Tatrmanů. Správnou odpověď je možné získat přečtením nebo přeposlechem seriálu Tatrmani aneb Vodnické čtení na pokračování s Jiřím Lábusem. Vždy je přesně určeno, v jaké části (částech) je možné odpověď hledat. Otázek je čtyřicet a k dispozici jsou soutěžícím po celou dobu soutěže. Za správné odpovědi lze tedy získat 40 žbluňků.
Ve vysílání Rádia Junior je možné lovit žbluňky každý všední den mezi 19:00 a 20:00 při poslechu písniček. Jednotlivé otázky se týkají obsahu textu písně, jsou vždy spojeny s vodou – v jakékoli souvislosti, podobě či skupenství. Tyto otázky zazní pouze ve vysílání Rádia Junior na Dvojce ČRo a v internetovém vysílání Rádia Junior. Záznam vysílání je možné si přeposlechnout na webových stránkách Rádia Junior. Za otázky odvysílané mezi 19:00 a 20:00 je možné získat jeden žbluňk denně, tedy 15 za tři týdny.
V internetovém vysílání Rádia Junior je možné v průběhu každého všedního dne zaslechnout tři otázky, týkající se vodní nebo vodnické tematiky. První otázka je odvysílána v čase od 6:45 do 7:00, druhá otázka v čase od 14:45 do 15:00 a třetí otázka v čase od 17:45 do 18:00. Každý den tak lze v internetovém vysílání (kromě hodiny od 19:00 do 20:00) získat tři žbluňky, tedy 45 za tři týdny.

Pračka AWS 63213

Celkem lze v průběhu soutěže nasbírat maximálně 100 žbluňků.

Registrace: Každý soutěžní tým se zaregistruje zasláním e-mailu na radiojunior@rozhlas.cz pod jednoslovnou unikátní přezdívkou. Registrační e-mail musí obsahovat jméno a příjmení každého člena týmu, adresu bydliště a věk. Na adresu radiojunior@rozhlas.cz bude také pod touto přezdívkou e-mailem zasílat správné odpovědi. Na webových stránkách Rádia Junior si každý tým může ověřit aktuální počet žbluňků na svém kontě – aktualizace je prováděna následující pracovní den (ve 12:00).

Postup zjištění aktuálního počtu žbluňků:
- Otevření stránek Rádia Junior: radiojunior.cz
- Kliknutí na políčko „Soutěže“.
- Kliknutí na políčko „Konto žbluňků“.
- Zadání přezdívky soutěžního týmu.
Tímto způsobem soutěžní tým zjistí aktuální stav počtu nashromážděných žbluňků, který se objeví v příslušném políčku.

Prohlášení pořadatele soutěže:
Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.
Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a poté budou zlikvidovány.

Hodně štěstí!

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video