Pravidla letní hry Cestovatelé v čase

19. červen 2018

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla Velké letní hry Cestovatelé v čase.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 (s termínem vyhlášení 5. 9. 2018) a je určena všem dětským posluchačům, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je od 2. 7. 2018 do 27. 8. 2018 poslouchat vysílání Rádia Junior, kde bude vždy v pondělí v 8:35 (repríza v pondělí v 17.25. a 19.10) odvysílán jeden z devíti dílů soutěže (příběh cestovatelů v čase). Na základě vysílaného příběhu musí soutěžící uhodnout letopočet, ve kterém se děj odehrává. Každý den v daném týdnu (s výjimkou pondělí) bude navíc během vysílání odhalena jedna další indície.

Všechny instrukce a audia jednotlivých dílů soutěže budou rovněž k dispozici na webových stránkách – dostupné přes webový kalendář www.radiojunior.cz/cestovatelevcase.

Zasílání soutěžních odpovědí:

Po odvysílání posledního dílu 27. 8. 2018 bude v rubrice www.radiojunior.cz/cestovatele-v-case zpřístupněn webový formulář, do kterého soutěžící vyplní všech 9 letopočtů a kontaktní údaje a formulář odešle kliknutím na odesílací tlačítko k vyhodnocení. Formulář je nutné vyplnit a odeslat do 31. 8. 2018 do 12:00.

Výběr vítězů a výhry, o které se soutěží:

Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců. Tři výherci obdrží digitální rádio a další drobné ceny, další výherci obdrží zajímavé knihy, deskové hry nebo vstupenky do Národního muzea. Ceny budou blíže představeny na webových stránkách Rádia Junior.

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správné odpovědi) budou vyhlášeny 5. 9. 2018 ve vysílání Klubu Rádia Junior a webových stránkách rádia Junior.

Výherci budou následně kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli do webového formuláře a budou vyzváni, aby zaslali poštovní aderesu, na kterou jim bude zaslána výhra.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno, příjmení a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává u soutěží ve vysílání jméno a příjmení, datum narození, adresu a telefon soutěžícího během soutěže a jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence, u výherců soutěže. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je souhlas soutěžícího s pravidly soutěže daný ústně a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.

Pro účast v soutěži Cestovatelé v čase je nutné:

Do soutěžního webového formuláře zadat celé jméno a příjmení, město bydliště, věk a emailovou adresu. Celá jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Věk a emailová adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio