Pravidla soutěže „Hledejte slova aneb Velká rodinná soutěž Rádia Junior“

1. září 2012

1) Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel" nebo „ČRo").

2) Soutěž probíhá na území České republiky v období od 10. 9. 2012 do 17. 12. 2012.

3) Soutěže se mohou účastnit jako tzv. týmoví soutěžící všechny fyzické osoby bez omezení věku. Jako vedoucí týmu se soutěže může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

4) Soutěž je určena pro tým hráčů s minimálním počtem dvou členů. Alespoň jeden člen týmu musí být osoba mladší 15 let. Minimálně jeden člen týmu musí být osoba starší 18 let. Maximální počet členů týmu činí pět soutěžících. Členové týmu nemusí být v příbuzenském vztahu. Rozdělení cen v rámci týmu je záležitostí vzájemné dohody mezi jednotlivými členy týmu. Účast v soutěži probíhá výhradně prostřednictvím vedoucího týmu. Ostatním členům týmu nevznikají ve vztahu k pořadateli soutěže jakákoliv práva a povinnosti a naopak.

5) Soutěž probíhá ve čtyřech základních kategoriích. 1 hlavní soutěž, 14 týdenních soutěží, 4 bonusové (měsíční) soutěže a 1 superbonusová soutěž.

 • Hlavní cenou v hlavní soutěži určenou pro vítěze této kategorie jsou: 4 jízdní kola od společnosti Author (1x pánské kolo, 1x dámské kolo, 1x dětské kolo pro dívku a 1x dětské kolo pro chlapce), multifunkční trouba od Whirlpool, plastikový model stíhačky od společnosti Eduard, roční předplatné časopisu ABC, porcelánový čajový set, hra Angry Birds od Albi, poukázka na oblečení v celkové hodnotě 1 500 Kč od společnosti Cool Kid, drobná cena od společnosti Igráček.

 • Ceny pro vítěze na prvních třech místech týdenních soutěží: každý pátek v rámci soutěže vylosujeme tři výherce, kteří nám pošlou správné písmenko. Ceny: 1x CD Ryba z Havaje, nebo kniha od nakl. Portál/nakl. Lika klub a voucher na nákup oblečení v hodnotě 500 Kč od Cool Kid (1. vylosovaný), 1x CD Ryba z Havaje, nebo kniha od nakl. Portál/nakl. Lika klub (2. vylosovaný), 1x kniha (3. vylosovaný)

 • Cena pro vítěze 4 bonusových (měsíčních) soutěží: 4x balíček: multifunkční trouba od společnosti Whirlpool, roční předplatné časopisu ABC, sim karta do mobilního telefonu s volnými minutami od společnosti T-Mobile, hra Zázračná příroda od společnosti Albi, CD, kniha a drobné překvapení od časopisu Igráček (výherce za každý měsíc vylosujeme ze správných odpovědí).

 • Cena pro vítěze superbonusové soutěže: model minivrtulníku na rádiové ovládání od společnosti Pecka-Modelář, batoh od společnosti T-Mobile, hra Angry Birds od Albi, sim karta do mobilního telefonu s volnými minutami od společnosti T-Mobile a tři vouchery na oblečení v celkové hodnotě 1 500 Kč od společnosti Cool Kid (výherce vylosujeme ze správných odpovědí), drobná cena od společnosti Igráček.

Pravidla a princip hry

Soutěž probíhá od 10. září do 14. prosince 2012. Hraje se o týdenní ceny, měsíční (bonusové) ceny, superbonus a hlavní výhru.

Jak se dostat k hlavní výhře:

Každý všední den od pondělí do čtvrtka od 10. 9. do 14. 12. 2012 může soutěžící/soutěžní tým ve vysílání Rádia Junior i jinde ve vysílání ČRo 2 slyšet dvě nápovědy (někdy i více). Minimálně jedna nápověda zazní každý všední den od pondělí do čtvrtka ve vysílání Rádia Junior na ČRo2 od 19:00 do 20:00.

Celkově za týden může soutěžní tým získat osm nápověd = indicií, které vedou všechny k jednomu klíčovému slovu. Nápovědy budou také zveřejněny na webu www.radiojunior.cz, ale až v pondělí následujícího týdne. Úkolem soutěžících je každý týden v pátek uhodnout klíčové slovo. Klíčových slov je celkem 14, stejně jako je 14 soutěžních týdnů. Když soutěžící zadá klíčové slovo na webu www.radiojunior.cz do k tomu určeného soutěžního pole, získá za něj jedno písmeno do 14písmenné tajenky. Písmena získává od posledního k prvnímu. První týden získá poslední písmeno tajenky, druhý týden předposlední písmeno tajenky a tak dále. Písmena si zapisuje tak, jak jdou týdny po sobě, s každým týdnem připíše za předchozí písmeno to další. Vyluštění 14písmenné tajenky je cílem hry. Soutěžní tým, který získá všech 14 písmen a přečte je odzadu, získá správnou odpověď. Tu potom zašle v určenou dobu (od 14. 12. do 17. 12. do 17:00) na e-mail radiojunior@rozhlas.cz (do předmětu zprávy uveďte: Tajenka) nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. Vylosovaný soutěžní tým získá hlavní cenu.

Týdenní výhry:

Každý pátek mohou tři soutěžící vyhrát ceny za uhodnutí písmena. Písmeno ani klíčové slovo nebudeme zveřejňovat ve vysílání. Je na každém soutěžícím, aby ho uhodl sám. Ze správných odpovědí zaslaných v určenou dobu (od čtvrtka od 20:00 do pátku do 18:00) budeme tři výherce losovat a jména výherců zveřejníme v pátečním vysílání. Odpovědi lze zasílat pouze e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu zprávy uveďte: Hledejte slova.

Měsíční (bonusové) výhry:

Z klíčových slov každého týdne bude možné uhodnout také měsíční (bonusové slovo, bonus). Za správné bonusové slovo je možné vyhrát balíček cen uvedený výše. Výherce budeme losovat ze správných odpovědí zaslaných v určenou dobu (termín pro zaslání odpovědí pro 1. měsíční bonus: od 28. 9. od 20:00 do 1. 10. do 18:00, 2. měsíční bonus: od 26. 10 od 20:00 do 29. 10. do 18:00, 3. měsíční bonus: od 23. 11. od 20:00 do 26. 11. do 18:00, 4. měsíční bonus: od 14. 12. od 20:00 do 17. 12. do 17:00.) Odpovědi lze zasílat e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz (do předmětu zprávy uveďte: Bonus) nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

Superbonus: Ze 4 bonusových měsíčních slov bude možné poskládat slovo (superbonus), za který je možné vyhrát balíček cen. Výherce vylosujeme ze správných odpovědí zaslaných v určenou dobu (od pátku 14. 12. do pondělí 17. 12. do 17:00). Odpovědi lze zasílat e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz (do předmětu zprávy uveďte: Superbonus) nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

Příklad:

TÝDENNÍ KLÍČOVÉ SLOVO:

PO: Pondělní indicie může vypadat například takto: uslyšíte písničku „Ten umí to a ten zas tohle“ a dozvíte se, že indicie je název písně. (měli byste uhodnout název písně Ten umí to a ten zas tohle). A také uslyšíte přísloví: „…. kvapná, málo platná.“ A budete mít za úkol doplnit slovo, které na začátku chybí. (měli byste uhodnout slovo práce)

ÚT: V úterý uslyšíte: „Je to člověk, který řídí letadlo, sedí obvykle v kokpitu“. (hledanou nápovědou je pilot) A dále uslyšíte: „Je to někdo, kdo vykládá učivo žákům základní školy, je ženského rodu a začíná na písmeno u.“ (uhodnete slovo učitelka)

ST: Ve středu uslyšíte například písničku Dělání, dělání (a dozvíte se, že indicie je název písně.). A na ČRo2 odpoledne uslyšíte informaci, že hledané klíčové slovo obsahuje slovo, jež označuje činnost, kterou provádíme, když s někým telefonujeme nebo když na někoho křičíme. Nebo dostanete zadání, že hledané slovo se nachází v písni Pavla Bobka Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát, konkrétně v její první větě. Před hledaným slovem je přídavné jméno „tiché“. První věta zní: Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání… (uhodnete volání).

ČT: Ve čtvrtek uhodnete slovo zaměstnání (například z minirozhovoru o tom, že někdo je zaměstnaný a někdo nezaměstnaný a že jiný hledá své první z…). A na Českém rozhlasu 2 v pořadu Je jaká je uslyšíte zvukovou nápovědu: (kování, zvuk tramvaje, zvuky při vaření atd.)

Indicie mohou být písničky, krátké věty, delší namluvené celky… variant je mnoho.

Indicie od pondělí do čtvrtka povedou ke slovu: „povolání“. Toto klíčové slovo zadáte na webu radiojunior a získáte za něj písmeno do 14písmenné tajenky. Písmenko nám napíšete v určenou dobu na e-mailovou adresu a pokud vás vylosujeme, získáte v pátek jednu ze tří cen.

BONUS: Za měsíc září by soutěžící měli mít tři týdenní hesla: „povolání“ a ještě např. „povídání“ a „rozhlas“.

Správná odpověď, kterou z nich máme uhodnout, je: „moderátor“ (=měsíční bonus)

V září budou tři klíčová slova, v říjnu čtyři, v listopadu čtyři a v prosinci tři.

SUPERBONUS: Ze čtyř slov (měsíčních bonusů za září, říjen, listopad a prosinec) je možné uhodnout ještě jedno slovo, poslední, takzvaný superbonus. Ten tvoří slovní spojení dohromady s 14písmennou tajenkou čtenou odzadu.

TAJENKA: výsledek, který získáme nasbíráním všech 14 písmen a jejich přečtením odzadu.

Všechny správné odpovědi jsou předem dány, jsou uloženy v obálce v budově Českého rozhlasu.

Účast v soutěži

6) Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním správné odpovědi do Českého rozhlasu buď pomocí e-mailu, nebo pošty (v případě týdenních cen je možné se zúčastnit zasláním správné odpovědi pouze pomocí e-mailu). Soutěžit může o týdenní a měsíční (bonusové) ceny, o cenu nazvanou superbonus a o hlavní cenu. Účast v jedné kategorii soutěže nevylučuje účast v jiné kategorii. Jedna osoba se nemůže účastnit soutěže jako člen více než jednoho týmu.

7) Soutěžní příspěvky musí splňovat následující požadavky:

 • Správnou odpověď (v případě hlavní výhry je to tajenka = slovo složené ze 14 písmen, v případě superbonusu a bonusů je to vždy hledané slovo nebo slovní spojení, v případě týdenních cen je to písmenko) zaslanou v daném časovém rozmezí určeném pro zasílání správných odpovědí.

 • Jméno, příjmení, věk, adresu, e-mail a telefonní číslo soutěžícího, který zastupuje svůj tým (musí jím být fyzická osoba starší 18 let)

 • Jména, příjmení a věk všech členů týmu a jejich vztah k vedoucímu týmu (například syn, dcera, otec, matka, soused, kamarád apod.)

 • do předmětu zprávy napsat: Hledejte slova (u týdenních cen), Bonus (u měsíčních cen), Superbonus (u superbonusu), Tajenka (u 14písmenné tajenky)

8) Soutěžní příspěvky lze zasílat do soutěže e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo na poštovní adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 (poštovní adresa je určená k zasílání bonusových odpovědí, odpovědi superbonusové a tajenky, za kterou lze vyhrát hlavní cenu). Týdenní správné odpovědi (písmenko) je možné zasílat pouze na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

 • Týdenní správné odpovědi (písmenko) je možné je na daný týden zasílat od čtvrtka od 20:00 do pátku do 18:00.

 • Správné měsíční (bonusové) odpovědi je možné zasílat vždy od pátku od 20:00 do pondělí do 18:00 na konci bonusového soutěžního období, tedy v těchto termínech:

 1. měsíční bonus: od 28. 9. od 20:00 do 1. 10. do 18:00

 2. měsíční bonus: od 26. 10 od 20:00 do 29. 10. do 18:00

 3. měsíční bonus: od 23. 11. od 20:00 do 26. 11. do 18:00

 4. měsíční bonus: od 14. 12. od 20:00 do 17. 12. do 17:00

 • Správnou superbonusovou odpověď je možné zaslat od pátku 14. 12. do pondělí 17. 12. do 17:00.

 • Správnou 14písmennou tajenku (soutěžní odpověď, se kterou máte šanci na hlavní výhru) je možné posílat od 14. 12. do 17. 12. do 17:00.

Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

9) Vítězem soutěže se stává tým soutěžících, jehož soutěžní příspěvek bude vylosovaný ze všech správných odpovědí.

Výhry

10) Celkově je ve hře 42 týdenních cen, 4 měsíční ceny, 1 superbonus a jedna hlavní cena.

 • Hlavní cenou v soutěži, která je určena pro vítěze (vítězný tým) soutěže, jsou čtyři jízdní kola, multifunkční trouba, roční předplatné časopisu ABC, porcelánový čajový set, model stíhačky, sim karta do mobilního telefonu s volnými minutami, hra Angry Birds, tři poukazy na oblečení v hodnotě 3x500 Kč, tedy celkem za 1 500 Kč, a drobné překvapení.

 • Cena za superbonus: model minivrtulníku na rádiové ovládání, batoh, hra Angry Birds a tři vouchery na oblečení v celkové hodnotě 1 500 Kč (výherce vylosujeme ze správných odpovědí).

 • 4 měsíční (bonusové) ceny: 4x balíček: multifunkční trouba, roční předplatné časopisu ABC, sim karta do mobilního telefonu s volnými minutami, hra Zázračná příroda, CD, kniha a drobné překvapení (výherce za každý měsíc vylosujeme ze správných odpovědí).

 • Týdenní ceny: každý pátek v rámci soutěže vylosujeme tři výherce, kteří nám pošlou správné písmenko. Ceny: 1x CD Ryba z Havaje, nebo kniha od nakl. Portál/nakl. Lika klub a voucher na nákup oblečení v hodnotě 500 Kč (1. vylosovaný), 1x CD, nebo kniha/atlas (2. vylosovaný), 1x kniha (3. vylosovaný)

Vyhlášení vítězů a předání výher

11) Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na adrese radiojunior.cz. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

12) Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu (u hlavní ceny a superbonusu výhradně tímto způsobem) nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. Hlavní ceny (hlavní cena a superbonus) budou soutěžícímu předány osobně za účasti všech členů týmu. Soutěžící zapojením do soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry celý tým vyfotíme při předání cen a fotky umístíme na webové stránky Českého rozhlasu, případně na propagační materiály ČRo.

Prohlášení Pořadatele

13) Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

14) Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

15) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

16) Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě se ČRo zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno.

17) V případě, že se Pořadateli nepodaří vítěze zkontaktovat, vítěz se nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

18) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese radiojunior.cz

19) Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

V Praze, 1.9.2012

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video