Pravidla soutěže Velká rodinná soutěž aneb Hledejte slova II

31. leden 2013

1) Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel" nebo „ČRo").

2) Soutěž probíhá na území České republiky v období od 4. 2. 2013 do 27. 5. 2013.

3) Soutěže se mohou účastnit jako tzv. týmoví soutěžící všechny fyzické osoby bez omezení věku.

4) Soutěž je určena pro tým hráčů s minimálním počtem dvou členů. Jako vedoucí týmu se soutěže může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Alespoň jeden člen týmu musí být osoba mladší 15 let. Maximální počet členů týmu činí pět soutěžících. Členové týmu nemusí být v příbuzenském vztahu. Rozdělení cen v rámci týmu je záležitostí vzájemné dohody mezi jednotlivými členy týmu. Účast v soutěži probíhá výhradně prostřednictvím vedoucího týmu. Ostatním členům týmu nevznikají ve vztahu k pořadateli soutěže jakákoliv práva a povinnosti a naopak.

5) Soutěž probíhá ve čtyřech základních kategoriích. 1 hlavní soutěž, 16 týdenních soutěží, 4 bonusové (měsíční) soutěže a 1 superbonusová soutěž.

 • Hlavní cenou v hlavní soutěži určenou pro vítěze této kategorie je: týdenní pobyt v Hotelu Kokořín pro 4 osoby - dva dospělé a dvě děti - (v hodnotě 30.000 Kč bez DPH) + knihy od nakladatelství Portál
 • Ceny pro vítěze týdenních soutěží: kniha od nakladatelství Portál
 • Cena pro vítěze 4 bonusových (měsíčních) soutěží: multifunkční trouba Whirlpool + kniha od nakladatelství Portál
 • Cena pro vítěze superbonusové soutěže: model stíhačky od firmy Eduard, sada CD, multifunkční trouba od společnosti Whirlpool

Pravidla a princip hry

Soutěž probíhá od 4. února do 27. května 2013. Hraje se o týdenní ceny, měsíční (bonusové) ceny, superbonus a hlavní výhru.

Jak se dostat k hlavní výhře:

Každý všední den od pondělí do pátku od 4. 2. do 24. 5. 2013 může soutěžící/soutěžní tým v digitálním vysílání Rádia Junior nebo na Dvojce ČRo od 19:00 do 20:00 slyšet jednu nápovědu, a v digitálním vysílání Rádia Junior druhou nápovědu (druhá nápověda se bude třikrát opakovat, a to v časech: od 6:45 do 7:00, od 14:45 do 15:00 a od 17:45 do 18:00), jedna nápověda týdně se objeví několikrát také jinde ve vysílání ČRo 2 (například v pořadu Je jaká je nebo v Nočním mikrofóru).

Celkově za týden může soutěžní tým získat 11 nápověd, které vedou všechny k jednomu klíčovému slovu. Nápovědy k danému týdnu budou o víkendu také zveřejněny na webu www.radiojunior.cz. Úkolem soutěžících je každý týden uhodnout klíčové slovo. Klíčových slov je celkem 16, stejně jako je 16 soutěžních týdnů. Když soutěžící zadá klíčové slovo na webu www.radiojunior.cz do k tomu určeného soutěžního pole, získá za něj jedno písmeno do 16písmenné tajenky. Písmena získává od posledního k prvnímu. První týden získá poslední písmeno tajenky, druhý týden předposlední písmeno tajenky a tak dále. Písmena si zapisuje tak, jak jdou týdny po sobě, s každým týdnem připíše za předchozí písmeno to další. Vyluštění 16písmenné tajenky je cílem hry. Soutěžní tým, který získá všech 16 písmen a přečte je odzadu, získá správnou odpověď. Tu potom zašle v určenou dobu (do 27. 5. 2013 do 12:00) na e-mail radiojunior@rozhlas.cz (do předmětu zprávy uvede: Tajenka) nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. Vylosovaný soutěžní tým získá hlavní cenu.

Týdenní výhry:

Každé pondělí mohou dva soutěžící vyhrát ceny za uhodnutí písmena. Písmeno ani klíčové slovo nebudeme zveřejňovat ve vysílání. Je na každém soutěžícím, aby ho uhodl sám. Ze správných odpovědí zaslaných v určenou dobu (do pondělí do 12:00) budeme 2 výherce losovat a jména výherců zveřejníme ve vysílání. Odpovědi lze zasílat pouze e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu zprávy uveďte: Hledejte slova.

Měsíční (bonusové) výhry:

Z klíčových slov každého týdne bude možné uhodnout také měsíční (bonusové slovo, bonus). Za správné bonusové slovo je možné vyhrát balíček cen uvedený výše. Výherce budeme losovat ze správných odpovědí zaslaných do určených termínů: termín pro zaslání odpovědí pro 1. měsíční bonus: do 4. 3. 2013 do 12:00, 2. měsíční bonus: do 1. 4. 2013 do 12:00, 3. měsíční bonus: do 29. 4. 2013 do 12:00, 4. měsíční bonus: do 27. 5. 2013 do 12:00. Odpovědi lze zasílat e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz (do předmětu zprávy uveďte: Bonus) nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

Superbonus: Ze 4 bonusových měsíčních slov bude možné poskládat slovo (superbonus), za který je možné vyhrát balíček cen. Výherce vylosujeme ze správných odpovědí zaslaných do 27. 5. 2013 do 12:00. Odpovědi lze zasílat e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz (do předmětu zprávy uveďte: Superbonus) nebo poštou na adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

Příklad:

TÝDENNÍ KLÍČOVÉ SLOVO:

PO (RJ od 19:00 do 20:00): Pondělní nápověda může vypadat například takto: uslyšíte písničku „Ten umí to a ten zas tohle“ a dozvíte se, že nápověda je název písně. (měli byste uhodnout název písně Ten umí to a ten zas tohle).

Druhou pondělní nápovědu uslyšíte v internetovém vysílání Rádia Junior, bude se opakovat třikrát v časech od 6:45 do 7:00, od 14:45 do 15:00 a od 17:45 do 18:00. Například uslyšíte otázku: „Když ho potkáme, chytneme se za knoflík. Kdo je to?“ (měli byste uhodnout kominík).

ÚT (RJ od 19:00 do 20:00): V úterý uslyšíte: „Je to člověk, který řídí letadlo, sedí obvykle v kokpitu“. (hledanou nápovědou je pilot)

Druhou úterní nápovědu uslyšíte v internetovém vysílání Rádia Junior, bude se opakovat třikrát v časech od 6:45 do 7:00, od 14:45 do 15:00 a od 17:45 do 18:00.

S (RJ od 19:00 do 20:00): Ve středu uslyšíte: „Je to někdo, kdo vykládá učivo žákům základní školy, je ženského rodu a začíná na písmeno u.“ (uhodnete slovo učitelka)

Druhou středeční nápovědu uslyšíte v internetovém vysílání Rádia Junior, bude se opakovat třikrát v časech od 6:45 do 7:00, od 14:45 do 15:00 a od 17:45 do 18:00.

ČT (RJ od 19:00 do 20:00): Ve čtvrtek uslyšíte například písničku Dělání, dělání (a dozvíte se, že indicie je název písně.).

Druhou čtvrteční nápovědu uslyšíte v internetovém vysílání Rádia Junior, bude se opakovat třikrát v časech od 6:45 do 7:00, od 14:45 do 15:00 a od 17:45 do 18:00.

(RJ od 19:00 do 20:00): V pátek uhodnete slovo zaměstnání (například z minirozhovoru o tom, že někdo je zaměstnaný a někdo nezaměstnaný a že jiný hledá své první z…).

Druhou páteční nápovědu uslyšíte v internetovém vysílání Rádia Junior, bude se opakovat třikrát v časech od 6:45 do 7:00, od 14:45 do 15:00 a od 17:45 do 18:00.

Jedna nápověda pro dospělé bude také ve vysílání Českého rozhlasu 2 v pořadu Je jaká je, Noční mikrofórum nebo jinde.

Nápovědy mohou být písničky, krátké věty, delší namluvené celky… variant je mnoho.

Všech 11 nápověd od pondělí do pátku povede ke slovu: „povolání“. Toto klíčové slovo zadáte na webu radiojunior.cz a získáte za něj písmeno do 16písmenné tajenky. Písmenko nám napíšete do pondělí do 12:00 na e-mailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz a pokud vás vylosujeme, získáte cenu.

BONUS: Za měsíc únor by soutěžící měli mít čtyři klíčová slova: „povolání“ a ještě např. „povídání“, „mikrofon“, „rozhlas“.

Správná odpověď, kterou z nich máme uhodnout, je: „moderátor“ (=měsíční bonus)

V únoru, březnu, dubnu i květnu můžete získat 4 klíčová slova, ze čtyř klíčových slov za měsíc můžete složit bonus, celkem tedy můžete vyluštit čtyři bonusy.

SUPERBONUS: Ze čtyř slov (měsíčních bonusů za únor, březen, duben a květen) je možné uhodnout ještě jedno slovo, poslední, takzvaný superbonus.

TAJENKA: výsledek, který získáme nasbíráním všech 16 písmen a jejich přečtením odzadu.

Všechny správné odpovědi jsou předem dány, jsou uloženy v obálce v budově Českého rozhlasu.

Účast v soutěži

6) Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním správné odpovědi do Českého rozhlasu buď pomocí e-mailu, nebo pošty (v případě týdenních cen je možné se zúčastnit zasláním správné odpovědi pouze pomocí e-mailu). Soutěžit může o týdenní a měsíční (bonusové) ceny, o cenu nazvanou superbonus a o hlavní cenu. Účast v jedné kategorii soutěže nevylučuje účast v jiné kategorii. Jedna osoba se nemůže účastnit soutěže jako člen více než jednoho týmu.

7) Soutěžní příspěvky musí splňovat následující požadavky:

 • Správnou odpověď (v případě hlavní výhry je to tajenka = slovo složené ze 16 písmen, v případě superbonusu a bonusů je to vždy hledané slovo nebo slovní spojení, v případě týdenních cen je to písmenko) zaslanou v daném časovém rozmezí určeném pro zasílání správných odpovědí.
 • Jméno, příjmení, věk, adresu, e-mail a telefonní číslo soutěžícího, který zastupuje svůj tým (musí jím být fyzická osoba starší 18 let)
 • Jména, příjmení a věk všech členů týmu a jejich vztah k vedoucímu týmu (například syn, dcera, otec, matka, soused, kamarád apod.)
 • do předmětu zprávy napsat: Hledejte slova (u týdenních cen), Bonus (u měsíčních cen), Superbonus (u superbonusu), Tajenka (u 16písmenné tajenky)

8) Soutěžní příspěvky lze zasílat do soutěže e-mailem na adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo na poštovní adresu: Rádio Junior, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 (poštovní adresa je určená k zasílání bonusových odpovědí, odpovědi superbonusové a tajenky, za kterou lze vyhrát hlavní cenu). Týdenní správné odpovědi (písmenko) je možné zasílat pouze na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

 • Týdenní správné odpovědi (písmenko) za daný týden zasílejte do pondělí následujícího týdne do 12:00.
 • Správné měsíční (bonusové) odpovědi je možné zasílat vždy na konci bonusového soutěžního období v těchto termínech:
 1. měsíční bonus: do 4. 3. 2013 do 12:00
 2. měsíční bonus: do 1. 4. 2013 do 12:00
 3. měsíční bonus: do 29. 4. 2013 do 12:00
 4. měsíční bonus: do 27. 5. 2013 do 12:00
 • Správnou superbonusovou odpověď je možné zaslat do pondělí 27. 5. 2013 do 12:00.
 • Správnou 16písmennou tajenku (soutěžní odpověď, se kterou máte šanci na hlavní výhru) je možné posílat do 27. 5. 2013 do 12:00.

Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

9) Vítězem soutěže se stává tým soutěžících, jehož soutěžní příspěvek bude vylosovaný ze všech správných odpovědí.

Výhry

10) Celkově je ve hře 32 týdenních cen, 4 měsíční ceny, 1 superbonus a jedna hlavní cena.

 • Hlavní cenou v soutěži, která je určena pro vítěze (vítězný tým) soutěže: týdenní pobyt v hotelu Kokořín Hotel pro 4 osoby, dva dospělé a dvě děti, (v hodnotě 30.000 Kč bez DPH) a knihy od nakladatelství Portál
 • Cena za superbonus: multifunkční trouba od společnosti Whirlpool, sada CD a model stíhačky od firmy Eduard
 • 4 měsíční (bonusové) ceny: multifunkční trouba od společnosti Whirlpool a kniha od nakladatelství Portál
 • Týdenní ceny: 1. i 2. vylosovaný získá knihu od nakladatelství Portál

Vyhlášení vítězů a předání výher

11) Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na adrese radiojunior.cz. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

12) Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu (u hlavní ceny a superbonusu výhradně tímto způsobem) nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. Hlavní ceny (hlavní cena a superbonus) budou soutěžícímu předány osobně za účasti všech členů týmu. Soutěžící zapojením do soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry celý tým vyfotíme při předání cen a fotky umístíme na webové stránky Českého rozhlasu, případně na propagační materiály ČRo.

Prohlášení Pořadatele

13) Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

14) Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

15) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

16) Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít pořízené fotografie soutěžícího na svém webu či v tištěných materiálech za účelem vlastní propagace. 

17) V případě, že se Pořadateli nepodaří vítěze zkontaktovat, vítěz se nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

18) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese radiojunior.cz

19) Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

V Praze, 1.2.2013

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video