Uvolněné rodičovství: Matka by měla naplňovat nejen potřeby dítěte, ale i ty svoje

Recept na rodinné štěstí? Neexistuje. Rodinné pohodě ale můžeme prospět, když jako rodiče nebudeme mít příliš velké ambice, nebudeme se upínat na to, že všechno musí být perfektní, a budeme věci přijímat tak, jak jsou. Psycholožka Pavla Koucká v pořadu Atrium Rádia Junior představila svůj koncept Uvolněného rodičovství.

Ráno vstává mnohem dříve než všichni okolo a chystá jídlo, které musí splňovat zásady dokonale zdravé snídaně. Její děti každodenně nacházejí pečlivě připravené hromádky s oblečením a dokonale zabalenou svačinu. Nechybí v ní dokonce i pravidelně vkládané srdíčko se vzkazem „Mám tě moc ráda. Máma.“ Když jsou všechny děti odbavené do školy a mají zkontrolované vyčištěné zuby i boty, ona také vyráží do práce. V té s plným nasazením pracuje více než ostatní, aby mohla odejít včas a opět se s dokonalostí sobě vlastní věnovat svým dětem. Když je potom rozveze do pečlivě vybraných a na míru ušitých kroužků, nakoupí a uklidí byt, čeká jí návrat dětí zpět a další kolečko. Samozřejmostí je hraní a povídání si s dětmi, pečlivá kontrola domácích úkolů, příprava večeře, čtení pohádky a zhodnocení dne před usnutím. To vše proto, aby nakonec, když už všichni spí, mohla usednout ke své práci, kterou si přinesla na dokončení domů. Tento šílený kolotoč je celkem běžný, a pokud je nastavený tak, že z něj nic za žádných okolností nesmí vypadnout a pomyšlení na vlastní potřeby a zájmy je nemožné, máme co dělat s perfekcionistickou výchovou. Otázkou je, zda je v jejím středu skutečně stále ještě zájem o dítě, nebo zda jde spíše o vlastní ambice, které jsou jen nasměrovány na dítě. Psycholožka Pavla Koucká upozorňuje na to, že výsledkem takové výchovy, ve které chybí prostor na spontaneitu, radost, improvizaci, protože už na to často nezbývají síly, může být něco, co nikdo původně nechtěl. Zahlcené, zmatené, nesamostatné a nakonec často i osamělé dítě.

Přehnaná touha po dokonalosti

Perfekcionistická výchova se podle Koucké stala středním proudem současného rodičovství. A netýká se to rozhodně pouze českých rodičů. „Výchova je kulturně společenským fenoménem par excellence a když je společnost perfekcionistická, na výkon zaměřená, konzumní a tady v Čechách ještě navíc silně úzkostná, tak ani rodiče samotní nemohou být jiní.“ Psycholožka Pavla Koucká, která je sama maminkou tří dětí, má bohaté zkušenosti s prací na Lince na důvěry a v azylovém domě pro ženy, potvrzuje, že hlavním problémem maminek, jež v současnosti navštěvují její soukromou praxi, je touha po dokonalosti. Podle ní velice často toužíme být dokonalými rodiči dokonalých dětí a přitom se často stáváme štvanci, kteří nakonec nemají energii ani na přirozený pozitivní cit. Děti to samozřejmě vycítí. „Já někdy říkám, že máma je emoční srdce rodiny a že ono to funguje vlastně přesně naopak. Ta máma musí dělat něco pro sebe, aby ona byla šťastná, spokojená. Teprve pak mohou být šťastní ti okolo.“

Dobrá matka je lepší, než příliš dobrá matka

Psychologové a pedagogové stále naléhavěji volají po větší samostatnosti dětí, která jako by se vytrácela. Dalším z důvodů tohoto jevu bude fakt, že máma i nadále zůstává silným vzorem. Když ji děti vidí neustále strhanou a nešťastnou, kam by se „hnaly“, proč by se o něco v životě snažily? Navíc ta přespříliš dobrá máma podle Kloucké nepřipravuje děti pro reálný svět, neboť uspokojuje potřeby dítěte ještě mnohem dříve, než je schopné si je uvědomit. V reálném světě se bude dítě setkávat s reálnými podmínkami a ne s ideálními a ono se potřebuje naučit zvládat i určité frustrace a umět si s nimi poradit.

Rodič jako vrtulník

Na západ od nás už se přehnaně zanícené rodičovství v odborných kruzích reflektuje téměř dvě desítky let. Ve Spojených státech dostalo přiléhavý název Helicopter parent (Rodič vrtulník). Jde o trefné podchycení rodiče, který jako helikoptéra neustále krouží nad svým dítětem, aby ho před vším chránil a zároveň mu všestranně pomáhal, což v přehnané míře bývá velmi na škodu. Před několika lety se v Čechách rozšířil bestseller britského autora Tom Hodgkinsona - Líný rodič, který svou lehkostí a humorem zaútočil na přehnané ambice současných rodičů. Dnes už je na světě několik odborných koncepcí, jež hledají zdravější přístupy k výchově dětí v ucelené podobě. Mají názvy jako Simple parenting (Jednoduché rodičovství) nebo Slow parenting (Pomalé rodičovství). Psycholožka Pavla Koucká je autorkou další z nich, která míří speciálně na unavené a úzkostné české rodiče. Svůj koncept Uvolněné rodičovství představila moderátorce Andree Zajíčkové v pořadu Atrium na stanici Rádio Junior Českého rozhlasu.

Více se dozvíte z následujícího rozhovoru:

autor: Andrea Zajíčková
Spustit audio

Více z pořadu

Pusť si video