Hyperaktivní není „zlobivý“!

„Ten je ale zlobivý… ukřičený… nevychovaný…“ Takové poznámky zcela určitě občas slýchávají rodiče hyperaktivních dětí. Dětí, které trpí poruchou ADHD. A dětí s touto nepříjemnou a pro okolí velmi náročnou poruchou je stále více. To je tedy dobrý důvod k tomu, abychom tuto vrozenou poruchu více probrali i ve vysílání Rádia Junior. S Terezií Pemovou – spoluzakladatelkou projektu Hyperka – si v pořadu Atrium povídala Petra Lazáková a jejich rozhovor lze shrnout do následujících bodů:

1. Když je dítě „moc živé“, neznamená to, že je hyperaktivní. Porucha ADHD má svá jasná specifika – neustálý neklid těla, neustálé mluvení (opakování, šeptání, chrčení, zvuky „pro sebe“), dlouhodobé obtížné soustředění se v jakémkoli prostředí, neustálé zapomínání věcí… Možná namítnete, že takové příznaky má v nějaké míře každé dítě nebo i dospělý J Proto se děti sledují minimálně 6 měsíců a teprve pak může padnout jasná diagnóza. Tu vždy potvrzuje lékař.

2. Porucha ADHD je zpravidla vrozená – příčinou může být předčasný porod, kouření v těhotenství, konzumace alkoholu v těhotenství, genetické dispozice rodičů atd.

3. Dětem s poruchou ADHD se většinou podává medikace. Možná překvapivě nejde o léky, které by děti tlumily. Naopak je nutí více se soustředit. Jde ale jen o podpůrnou léčbu. ADHD je porucha – ne nemoc. To znamená, že ji nelze vyléčit – léky ale mohou výrazně zmírnit příznaky této poruchy.

Doporučení pro rodiče:
Podle Terezie je naprosto stěžejní, aby rodiče dětí s ADHD vždy jasně, srozumitelně a stručně formulovali pravidla. Rovněž je dobré dobře promyslet program a nevystavovat dítě zbytečně stresujícím událostem (dlouhé čekání, nákupy apod.).

„ADHďáci“ ve školách:
Určitý druh terapie pro děti s ADHD je socializace – tedy začleňování do školek a škol. Jak nám potvrdila Terezie Pemová, předškolní zařízení nejsou povinny tyto děti přijímat. Někteří rodiče tak mají velké potíže dostat své dítko s ADHD do školky. Škola naopak zapsat dítě musí. Pak je ale velmi důležité narazit na tolerantního pedagoga, který je o této poruše informovaný. Speciální třídy pro tyto děti nemají velký význam i proto, že by se děti v neklidu výrazně podporovaly.

I sport může pomáhat!
Výběr zájmových kroužků pro takové děti by měl být na stejném principu jako u dětí bez poruchy – kroužek by měl děti prostě a jednoduše bavit. Děti se mohou naučit nebo trénovat své soustředění vlastně všude – jak při klidném malování, hraní na klavír, jízdě na koni, tak při jakémkoli sportu.

Terezie Pemová doporučuje rodičům dětí s ADHD podívat se na web www.hyperka.eu. Právě tam naleznou spoustu informací a rad, které jim mohou pomoci. A Rádio Junior doporučuje poslechnout si Atrium s Terezií Pemovou!

autor: pma
Spustit audio