Plná pravidla soutěže Alchymisti

1. září 2023

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla soutěže Alchymisti.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.

Soutěž je určena jak jednotlivcům, tak dětským skupinám. Za kolektivy bude jednat jejich dospělý vedoucí, učitel atd.

Soutěžní mechanismus:

Úkolem soutěžících je si v době konání soutěže poslechnout všech 7 dílů podcastu Alchymisti, dostupné ve vysílání i na stránce soutěže na webu >>

Soutěžící si může vybrat, jestli pro účast v soutěži zvolí variantu „Bádej v laboratoři“ nebo „Pojeď na výpravu“, případně kombinaci těchto variant:

  1. Varianta Pojeďte na výpravu
    Podle instrukcí v pracovním listu najděte při poslechu jméno města, do kterého se s rodinou vypravíte. Na místě pak hledejte odpovědi na příslušné 3 otázky. Každá odpověď je označena zvláštním písmenem. Objedete-li všech 7 míst, získáte 21 písmen. Ta ve správném pořadí tvoří magickou formuli.
  2. Varianta Bádejte v laboratoři
    Zodpovězte příslušné 3 otázky v druhé části pracovního listu. Některé odpovědi objevíte při poslechu dílu seriálu, další vyhledejte v knihách nebo na internetu. Každá odpověď je označena zvláštním písmenem. Postupně tak získáte 21 písmen. Ta ve správném pořadí tvoří tvoří magickou formuli.
  3. Kombinace obou variant
    Můžete si vybrat a vydat se jen na některé z výprav a ostatní otázky zodpovědět v laboratoři. Například 5. úkol ze druhého pracovního listu splnit na výletě, ale 6. úkol  v laboratoři. Kombinací obou přístupů získáte stejnou sadu 21 písmen, která tvoří tvoří magickou formuli.

Důležité je dodržet správnou posloupnost plnění úkolů podle jejich čísel (1., 2., 3., 4.  atd.) a tím pádem sbírat písmenka do magické formulky ve správném pořadí.

Postupně získávaná písmenka magické formulky si soutěžící mohou průběžne zapisovat na speciální stránku magické knihy: 

Stránka pro zapisování magické formulky ke stažení >>

Zapojení do soutěže a zaslání výsledků:

21 písmen získaných v soutěži tvoří heslo pro vstup na bonusovou webovou stránku - PROVÉST POKUS A ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE >> Na ní pak soutěžící zadá do webového formuláře své kontaktní údaje, tedy celé jméno a příjmení, e-mailovou a poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena.

Křestní jména a město bydliště výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior a při premiéře divadelní hry o alchymistech v podání souboru Geisslers Hofcomoedianten. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Prostřednictvím bonusové stránky může soutěžící zasílat i fotografie či videa z cest za alchymisty, dokumentaci svých pokusů atd. Zasláním fotografií a videí vyjadřuje soutěžící souhlas s jejich zveřejněním na webu a sociálních sítí Českého Rozhlasu a Rádia Junior.

Na bonusové stránce najde soutěžící také speciální alchymistické video. 

Výběr vítězů a výhry:

Ze soutěžících, kteří nám odešlou z bonusové stránky svůj kontakt do 30. 11. 20223 (včetně), vylosujeme 3 individuální výherce a dále 3 kolektivní výherce, tedy celkem 6 výherců. Konkrétní výhry jsou popsány ZDE>>

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny do 15. 12. 2023 v článku na webu Rádia Junior i ve vysílání.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže a také je oprávněn zveřejnit fotografie a videa zaslané soutěžícím na webech a sociálních sítích Českého rozhlasu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autoři: Redakce Rádia Junior , Zuzana Sikačová
Spustit audio