Plná pravidla letní hry OFFLINE

30. červen 2022

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla velké letní hry OFFLINE.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Pravidla a princip hry:

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 4. 7. 2022 do 4. 9. 2022 (s vysíláním posledního již nesoutěžního dílu a vyhlášením 6. 9. 2022) a je určena všem dětským posluchačům, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.

Úkolem soutěžících je si do 4. 9. 2022 poslechnout celý soutěžní seriál OFFLINE a splnit 9 soutěžních úkolů. Nové díly audio seriálu budou dostupné ve vysílání Rádia Junior i ondemand na webu Rádia Junior a to vždy v pondělí v 8:45 (repríza ve vysílání v pondělí v 18:05). Celkem bude devět soutěžních dílů (desátý díl vysílaný 6. 9. 2022 bude závěrečný - již nesoutěžní). 

V článcích na webových stránkách Rádia Junior najdou soutěžící průběžně ke každému dílu nejen audio k poslechu, ale také napsané zadání soutěžního úkolu. Soutěžící musí ke každému dílu vytvořit dle zadání jednu součást "Výbavy pro přežití ve světě OFFLINE".

Zasílání výsledků soutěže:

Po odvysílání posledního soutěžního dílu 29. 8. 2022, soutěžící na webu Rádia Junior v článku k 9. dílu soutěže najde speciální webový formulář, přes který zašle své údaje a také fotografie nebo videa, která budou zřetelně a viditelně zachycovat všech 9 předmětů vytvořené výbavy. 

  • Formulář musí soutěžící odeslat do 4. 9. 2022 (včetně)
  • Do formuláře musí soutěžící uvést (kromě fotografie nebo videa) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)
  • Po odeslání formuláře se v prohlížeci objeví potvrzující hláška a soutěžící obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu e-mail s potvrzením o zapojení se do soutěže. Pokud potvrzení neobdrží (a nenajde jej ve své poště ani ve spamu či hromadné poště) musí celý formulář odeslat znovu. V případě přetrvávajících problémů se obraťte s dotazem na adresu radiojunior@rozhlas.cz

Zasláním obrazových materiálů soutěžící/jeho zákonní zástupci souhlasí s jejich bezplatným zveřejněním na webech a sociálních sítích Českého rozhlasu.

Výběr vítězů a výhry:

Z došlých fotografií a videí bude vybráno 5 výherců:

  • 1. místo: rodinné vstupné do Aquapalace Praha s platností do 31.12.2022 + malé digitální přenosné DAB+FM rádio 300N společnosti GOGEN + drobné dárky od Rádia Junior
  • 2. místo: rodinné vstupné do Aquapalace Praha s platností do 31.12.2022 + malé digitální přenosné DAB+FM rádio 300N společnosti GOGEN + drobné dárky od Rádia Junior
  • 3. místo: rodinné vstupné do Aquapalace Praha s platností do 31.12.2022 + malé digitální přenosné DAB+FM rádio 300N společnosti GOGEN+ drobné dárky od Rádia Junior
  • 4. místo: malé digitální přenosné DAB+FM rádio 300N společnosti GOGEN + kniha Hravý průvodce Českem 1 od Ivy Petřinové + drobné dárky od Rádia Junior
  • 5. místo: malé digitální přenosné DAB+FM rádio 300N společnosti GOGEN + kniha Hravý průvodce Českem 1 od Ivy Petřinové + drobné dárky od Rádia Junior

Vyhlášení vítězů a předání výher:

Výsledky soutěže (jména výherců i správná odpověď) budou vyhlášeny 6. 9. 2022 v článku na webu Rádia Junior i ve vysílání.

Výherci budou informováni také emailem.

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce.

Prohlášení Pořadatele:

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže a také je oprávněn zveřejnit fotografie a videa zaslané soutěžícím na webech a sociálních sítích Českého rozhlasu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

autor: Redakce Rádia Junior
Spustit audio